Tin cơ sở

CNQP&KT - Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sẽ chính thức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Kinh tế quốc phòng (thuộc Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng) sáp nhập vào.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 986/QĐ-TM về việc điều chuyển nhiệm vụ Tạp chí Kinh tế quốc phòng (thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng) về Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng). Theo đó, từ tháng 4/2021, Tạp chí Kinh tế quốc phòng sẽ sáp nhập vào Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế. Quyết định này được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 679/QĐ-BQP ngày 3/3/2016 của Bộ Quốc phòng về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Như vậy, kể từ thời điểm này, Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế chính thức là cơ quan ngôn luận của ngành Công nghiệp quốc phòng và tiếng nói của lực lượng Quân đội sản xuất, xây dựng kinh tế.


Chiến sĩ đảo Trường Sa lớn đọc Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế.

Theo đại diện Ban biên tập, việc “Đội quân lao động sản xuất” tiếp tục có một diễn đàn chính thống, kênh thông tin uy tín như Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế càng khẳng định vai trò không thể thiếu của công tác thông tin tuyên truyền đối với nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh của Quân đội. Để không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm, giữ vững vị trí là cơ quan báo chí có uy tín trong Quân đội, Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực của các cộng tác viên trong và ngoài Quân đội; đồng thời cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc, góp phần để Tạp chí tiếp tục phát triển.


Măng sét mới của Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế.

                                                               Tin, ảnh: HÙNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: