Tin cơ sở

CNQP&KT – Vừa qua, Nhà máy Z176 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên 76) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã được cấp Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế (i-RECs).

Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế (i-RECs) là công cụ giao dịch được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu tiêu thụ năng lượng tái tạo tự nguyện hay tuân thủ các yêu cầu chính sách năng lượng tái tạo. Chứng nhận do Monsoon Carbon (Singapo) - công ty tư vấn về tính bền vững của doanh nghiệp, có chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn về tính bền vững cũng như các dịch vụ liên quan đến Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế cấp. Với phương châm “Phát triển bền vững song hành với bảo vệ môi trường”, thực hiện cam kết về việc giảm lượng CO2  giai đoạn 2019-2024 với tập đoàn Decathlon (Pháp), Nhà máy Z176 đã hợp tác với Công ty Monsoon Carbon để đánh giá Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế (i-RECs). Đây là chứng nhận điện được tạo ra từ nguồn năng lượng tái tạo xanh, sạch và không thải ra khí C02 đối với 190 Mwh điện sản xuất cho tập đoàn Decathlon trong năm 2021, cùng với các giải pháp kỹ thuật nhằm đạt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải CO2 giai đoạn 2019-2024 của Nhà máy Z176. 


Giấy Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế (i-RECs) do Công ty Monsoon Carbon cấp cho Nhà máy Z176.

Là doanh nghiệp luôn nỗ lực để tạo ra các sản phẩm được sản xuất từ vật liệu tái chế, tái sử dụng được nhiều lần và thân thiện với môi trường, việc được cấp Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế có ý nghĩa thiết thực đối với Nhà máy Z176 nhằm góp phần chung tay bảo vệ môi trường. 


Sản xuất sản phẩm xuất khẩu ở Nhà máy Z176.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: