Tin hoạt động

(Kèm theo Kế hoạch số 3227 /KH-CT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Cục Chính trị, Tổng cục CNQP)

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đi khí hậu và khc phục sự c môi trường ở cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Động viên mọi đối tượng tích cực tham gia cuộc thi, sáng tác nhiều tác phẩm ảnh có giá trị, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của Quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đi khí hậu và khc phục sự c môi trường.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, chiến sĩ, người lao động, phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong Tổng cục.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký không được gửi tác phẩm ảnh tham gia dự thi.

III. NỘI DUNG

Tác phẩm ảnh phản ánh hoạt động của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, gồm:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong Quân đội;

- Phòng, chống và khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, ứng cứu xử lý sự cố môi trường (tràn dầu, bão lụt, sạt lở đất, chống cháy nổ...);

- Khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh;

- Kiểm soát ô nhiễm, giám sát ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động quân sự, quốc phòng;

- Hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa;

- Giúp đỡ nhân dân khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh;

- Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trước tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và sự cố môi trường;

- Quan trắc phân tích đánh giá môi trường, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường;

 - Giảm thiểu tác động bất lợi của môi trường, biến đổi khí hậu đến chất lượng, độ bền của vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật;

- Quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra trong hoạt động quân sự, quốc phòng;

- Tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng và hưởng ứng phong trào do Chính phủ phát động: Trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam Xanh” giai đoạn 2021-2025;

- Đấu tranh với mọi hành động hủy hoại môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra;

- Công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tổ chức quần chúng trong quân đội kết nghĩa với tổ chức quần chúng ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường;

IV. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Tác phẩm ảnh

- Tác phẩm dự thi là ảnh đen trắng, ảnh màu, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng jpg, độ phân giải 300Dpi, dung lượng 3MB-5MB, đính kèm các thông tin sau: Tên tác phẩm, tên tác giả, địa chỉ liên hệ của tác giả, điện thoại, Email và bài viết có liên quan đến tác phẩm (theo mẫu phiếu kèm theo);

- Cỡ ảnh 30cm x 40cm, ảnh vuông cỡ 30cm x 30cm, ảnh panoma có cạnh dài nhất không quá 45cm;

- Thời gian trong 02 năm (2020-2021) đảm bảo chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong nước và ngoài nước; chưa được sử dụng đăng tải trên blog cá nhân, facebook, forum và các phương tiện thông tin đại chúng; không vi phạm bản quyền tác giả;

- Không sử dụng phần mềm can thiệp, chỉnh sửa ảnh (như chèn viền khung, ghép ảnh, xóa, chỉnh sửa hoặc thêm chi tiết trong ảnh...);

- Mỗi tác phẩm ảnh dự thi phải kèm theo file ảnh lưu trên USB để Ban Tổ chức phóng to trưng bày triển lãm khi cần thiết và sử dụng cho công tác tuyên truyền.

        Ban Tổ chức không chấp nhận file scan ảnh hoặc chụp lại từ ảnh giấy, không chú thích và ghi tên tác giả hoặc các ký hiệu lên file ảnh, nếu có sẽ bị loại trực tiếp mà không phải thông báo.

2. Quy định về bài viết gửi kèm với tác phẩm ảnh

- Tác phẩm ảnh phải có tựa đề và gửi kèm đầy đủ thông tin trong một bài viết ngắn từ 100-200 từ với nội dung: Ảnh chụp ở đâu, khi nào, về sự kiện hoặc vấn đề môi trường và các thông tin liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, bao gồm:

+ Thực trạng môi trường: Các vấn đề về môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường có liên quan đến nội dung hình ảnh đã gửi dự thi.

+ Tác động, ảnh hưởng của vấn đề môi trường đó với cuộc sống của CB, CNV trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương nơi đóng quân về mức độ trầm trọng của vấn đề, phạm vi ảnh hưởng, tác động của vấn đề đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe và tương lai của cộng đồng.

+ Thông điệp vận động, hành động bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường mà cá nhân, tổ chức muốn gửi đến người xem.

3. Thời gian, địa điểm gửi ảnh dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi

- Bắt đầu từ ngày phát động, hạn cuối cùng các cơ quan, đơn vị gửi ảnh về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) ngày 5/7/2021.

- Tổng cục lựa chọn tác phẩm có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp toàn quân.

V. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM ẢNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

- Quy định sử dụng tác phm ảnh tham gia dự thi: Ban Tổ chức không trả lại các tác phm ảnh, USB lưu file ảnh dự thi và được sử dụng đ phục vụ công tác tuyên truyền.

- Trách nhiệm của tác giả: Chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung, đơn vị, con người, sự kiện và bản quyền tác phẩm ảnh của mình theo đúng quy định của pháp luật. Nếu có tranh chấp Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện tác phẩm ảnh có sai phạm về th lệ cuộc thi sau khi công bố giải, thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ và thu hồi tiền thưởng.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: