Tin hoạt động

CNQP&KT - Thành lập ngày 29/4/1981, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Phòng Tài chính Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP, tô thắm truyền thống “Đoàn kết, tự lực, chủ động, khoa học” của Quân giới Việt Nam.

Lật giở những trang sử vẻ vang của Tổng cục CNQP không thể không nhắc đến những đóng góp thầm lặng của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên ngành Tài chính CNQP nói chung và Phòng Tài chính Tổng cục CNQP nói riêng.

Cùng với sự ra đời của Phòng Quân giới thuộc Bộ Quốc phòng, các tổ chức Tài chính (Tài vụ, Kế toán) cũng lần lượt được thành lập. Trong đó, cơ quan Tài vụ Cục Quân giới là cơ sở để năm 1981 Tổng cục Kỹ thuật thành lập Phòng Tài vụ Cục Quản lý xí nghiệp, tiếp đó là Vụ Kế toán - Tài chính Tổng cục Kỹ thuật (năm 1987), Vụ Tài chính Tổng cục CNQP và Kinh tế (năm 1989), Vụ Tài chính Tổng cục CNQP (năm 1999), rồi đến Phòng Tài chính Tổng cục CNQP ngày nay.

Ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, dù tên gọi, quy mô tổ chức có khác nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục, Phòng Tài chính luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác quản lý ngân sách; sử dụng tài chính, tài sản trong toàn Tổng cục; tạo lập các nguồn lực tài chính; bảo đảm kịp thời, đầy đủ ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ, góp phần giúp Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Đại diện Phòng Tài chính Tổng cục CNQP (thứ 2 từ trái sang) nhận Cờ thi đua của Tổng cục (năm 2018).   Ảnh: TUẤN MINH

Kế thừa và phát huy truyền thống, những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy và tập thể cán bộ, đảng viên Phòng Tài chính luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Phòng Tài chính đã chủ động trong công tác tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục về công tác tài chính, nhất là về huy động, quản lý và điều hành ngân sách kịp thời, đầy đủ, đúng nội dung, mục đích, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, đề xuất nhiều cơ chế tài chính cho CNQP; tham mưu đề xuất đổi mới hệ thống tổ chức quản lý tài chính phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên cả hai mặt là kiện toàn hệ thống tổ chức tài chính từ cơ quan Tổng cục đến các đơn vị và xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý tài chính nội bộ. Phòng Tài chính cũng đề xuất Thủ trưởng Tổng cục CNQP báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ vốn đầu tư từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; kiến nghị xử lý các vấn đề tồn tại về công tác tài chính của các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Phòng Tài chính còn chủ trì xây dựng kế hoạch hành động Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục theo chương trình tổng thể của Bộ Quốc phòng; kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”; tham gia xây dựng quy chế về lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính trong Tổng cục và nghị quyết về lãnh đạo đổi mới công tác lập dự toán, phân bổ và cấp phát, thanh toán ngân sách theo cơ chế quản lý tài chính mới của Quân đội...

“Với phương châm “Hiệu quả - Tiết kiệm - Trung thực”, phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, Phòng Tài chính Tổng cục quyết tâm vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP”.

(Đại tá Lê Mai Hậu, Trưởng phòng Tài chính)

Là cơ quan quản lý, Phòng Tài chính Tổng cục luôn sâu sát trong việc kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tài chính các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục lập, phân bổ dự toán ngân sách; quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách; hoạt động có thu và thu, chi quỹ đơn vị; xác định doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh; việc thực hiện quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng và các chính sách pháp luật khác có liên quan; quan tâm chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính hằng năm; công tác bảo toàn, phát triển vốn tại các doanh nghiệp... Qua đó, phân tích những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục của từng cơ quan, đơn vị để đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP những giải pháp xử lý tồn đọng về tài chính, nhất là các đơn vị khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, công tác tài chính của Tổng cục CNQP luôn được Cục Tài chính và các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra của Bộ Quốc phòng; Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao về chất lượng và độ tin cậy. Ngoài ra, Phòng Tài chính còn chủ động làm tốt công tác thẩm định giá đối với sản phẩm và bán thành phẩm từ các nguồn ngân sách; phối hợp với các cơ quan xây dựng, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm quốc phòng; định mức đóng mới, sửa chữa tàu quân sự; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai lập, trình phương án giá; chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm định giá sản phẩm quốc phòng.


Cán bộ Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với Phòng Tài chính, Tổng cục CNQP. Ảnh: HÀ ANH

Ngoài công tác tham mưu, triển khai các nội dung nghiệp vụ, Phòng Tài chính Tổng cục còn tham gia kiện toàn công tác cán bộ tài chính tại các đơn vị; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính tại cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm tra tài chính và phúc tra số liệu sau quyết toán, kịp thời đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục chấn chỉnh sai sót… Quan tâm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị; phối hợp với các cơ quan thực hiện thanh, xử lý tài sản công theo quy định.

Để đạt được những kết quả trên, trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Tài chính Tổng cục luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy Phòng Tài chính luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” do Bộ Quốc phòng phát động; phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phòng đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Phòng được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn vững, không ngừng học hỏi để trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế phong phú; chủ động và có ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Tài chính Tổng cục đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2016), hạng Ba (năm 2008); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011), của Bộ Quốc phòng (các năm 2007, 2015, 2017, 2019), của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (năm 2006); Cờ Thi đua của Đảng ủy Quân sự Trung ương (năm 2011); nhiều năm liền đạt Cờ Thi đua của Tổng cục CNQP cùng các phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ngày 17/11/2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Tài chính Tổng cục CNQP do có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, Tổng cục CNQP sẽ từng bước xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước; tiến hành quy hoạch, sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt; từng bước kiện toàn tổ chức và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp; đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP; tập trung đầu tư công nghệ, nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm quốc phòng; phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng bình quân về giá trị doanh thu từ 5-7%/năm, giá trị tăng thêm và thu nhập của người lao động tăng từ 3-5%/năm. Nhiệm vụ đó cũng đặt ra đối với công tác tài chính trong Tổng cục CNQP nói chung và của Phòng Tài chính Tổng cục nói riêng những yêu cầu và thách thức mới. Do vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò đối với sự phát triển của Tổng cục CNQP, cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Phòng Tài chính Tổng cục xác định luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác tài chính; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác tài chính; phát huy cao nhất khả năng khai thác các nguồn lực tài chính để đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách đúng pháp luật, hiệu quả; đảm bảo tình hình tài chính các đơn vị vững mạnh và phát triển; xây dựng ngành tài chính vững mạnh cả về lực lượng và tổ chức; phấn đấu 100% đơn vị trong Tổng cục CNQP đạt danh hiệu “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.

Với phương châm “Hiệu quả - Tiết kiệm - Trung thực”, phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển; tập thể cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Phòng Tài chính Tổng cục quyết tâm vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP; xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá LÊ MAI HẬU

Trưởng phòng Tài chính, Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: