Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 14/4, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Nhà máy Z127 và Nhà máy Z131 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Tham dự đoàn công tác có Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP); đại diện lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP.

Nhà máy Z127 và Z131 là hai doanh nghiệp quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - địa phương giàu truyền thống cách mạng. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam và đoàn công tác đã thăm, kiểm tra một số phân xưởng, dây chuyền, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động 2 nhà máy.

Tại Nhà máy Z127, báo cáo với đoàn công tác, Trung tá, TS. Lê Quốc Văn, Giám đốc Nhà máy, cho biết: Năm 2020 và quý 1 năm 2021, Nhà máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, công tác theo kế hoạch; triển khai sản xuất các bán thành phẩm phục vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, Nhà máy đã chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kinh tế, nhất là các sản phẩm bi nghiền, ống lồng, chi tiết thép chất lượng cao, búa đập các loại, sản phẩm Sealing Angle, Sealing Lengthwise, Roto… xuất khẩu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Trong năm 2021, Nhà máy Z127 xác định sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất bán thành phẩm cho sản xuất các sản phẩm quốc phòng; đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án đầu tư thép chất lượng cao, nhôm hợp kim; triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất; tiếp tục rà soát, tinh giản lực lượng lao động gián tiếp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu doanh thu đạt trên 500 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt 110 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng.


Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra sản phẩm ống nhôm do Nhà máy Z127 sản xuất.

Còn tại Nhà máy Z131, theo báo cáo của Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Nhà máy, trong năm 2020 và quý I năm 2021, Nhà máy gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự cố gắng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Nhà máy đã chủ động đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, Nhà máy đã hoàn thành sản xuất sản phẩm quốc phòng nhóm 1 và 40 loại sản phẩm quốc phòng nhóm 2, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn. Đồng thời, Nhà máy tích cực đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ 18.000 tấn thuốc nổ công nghiệp; xuất khẩu 60 loại sản phẩm cơ khí chính xác, chi tiết nhựa, góp phần bảo đảm việc làm cho người lao động. Về công tác nghiên cứu khoa học, Nhà máy triển khai 24 đề tài, nhiệm vụ các cấp, ứng dụng 629 sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, làm lợi 3,5 tỷ đồng. Năm 2021, Nhà máy xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phấn đấu doanh thu đạt 1.671 tỷ đồng, tăng trưởng 5,04% so với năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động đạt 14,9 triệu đồng/người/tháng.


Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Nhà máy Z131.

Tại các buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Nhà máy Z127 và Z131, đồng chí Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy hai nhà máy cần tiếp tục tập trung triển khai sản xuất các sản phẩm quốc phòng được giao, đảm bảo chất lượng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, sớm đưa vào khai thác, sử dụng; làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy chế, quy định của đơn vị; bảo đảm tốt công tác an toàn trong sản xuất; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, hai nhà máy cần tích cực mở rộng đối tác, bạn hàng, đẩy mạnh sản xuất hàng kinh tế, nhất là hàng xuất khẩu, nhằm khai thác hiệu quả các dây chuyền, công nghệ đã được đầu tư, góp phần bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống người lao động, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.


Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z131 sản xuất.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: