Tin tổng hợp

CNQP&KT – Ngày 18/3, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Tổng cục Công nghiệp quốc (CNQP) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết đinh kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 của Tổng cục CNQP.

Ông Đào Văn Dũng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1a, thừa ủy quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước, và Trung tướng Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện cơ quan chuyên môn, tổ trưởng các tổ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng của Tổng cục và một số doanh nghiệp, đơn vị thuộc Tổng cục.


Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với Tổng cục; kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Theo đó, Đoàn kiểm toán gồm có 7 tổ thực hiện việc kiểm toán tại các cơ quan, đơn vị và một số dự án lớn trong Tổng cục; thời hạn kiểm toán 55 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán năm 2020; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công; kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản công; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.... Nội dung kiểm toán gồm kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu và thu chi quỹ đơn vị; doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước...


Ông Đào Văn Dũng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1a, đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước và Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đều khẳng định việc kiểm toán là hoạt động thường xuyên, cần thiết, thể hiện tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công và tài sản công, mục địch là giúp cho các cơ quan, đơn vị phát triển; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; các tổ kiểm toán khi thực hiện nhiệm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm thường xuyên của đơn vị...

Tin, ảnh: NAM ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: