Tin hoạt động

CNQP&KT - Trong 2 ngày 15-16/3, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2021 của các đơn vị. Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2021 của các đơn vị còn có các Thủ trưởng Tổng cục, thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng, ban chức năng của Tổng cục CNQP.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Tổng cục đã thông qua kế hoạch năm 2021 của 4 khối đơn vị: Khối sản xuất, sửa chữa súng (gồm các nhà máy: Z111, Z117, Z125, Z127, Z183, Viện Vũ khí, Viện Công nghệ); Khối đóng tàu quân sự (gồm Tổng công ty Ba Son, Tổng công ty Sông Thu, Nhà máy Z173, Nhà máy Z189, Viện Thiết kế tàu quân sự); Khối sản xuất, sửa chữa đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (gồm các nhà máy: Z113, Z114, Z115, Z121, Z131, Z129, Z195, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP và Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ); Khối các đơn vị điện - điện tử (gồm các nhà máy: Z143, Z175, Z176, Z181, Z199).


Trung tướng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận tại Hội nghi thông qua kế hoạch năm 2021 Khối sản xuất, sửa chữa đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

Báo cáo của Bộ Tham mưu nêu rõ, năm 2020 mặc dù do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19 nhưng các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng, đảm bảo chất lượng, tiến độ; duy trì sản xuất các sản phẩm kinh tế đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng doanh thu của các đơn vị đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu của Khối sản xuất, sửa chữa súng đạt 2.784 tỷ đồng (bằng 101,4% kế hoạch); doanh thu Khối đóng tàu quân sự đạt 3.891 tỷ đồng (bằng 101,4% kế hoạch);  doanh thu Khối sản xuất, sửa chữa đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp đạt 14.869 tỷ đồng (bằng 103,2% kế hoạch); doanh thu Khối các đơn vị điện - điện tử đạt 3.178 tỷ đồng (bằng 102,9% kế hoạch).


Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngoài ra, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu công nghệ, xây dựng quy trình công nghệ, mặt bằng công nghệ, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng vật tư đầu vào cho nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng. Đồng thời triển khai nghiên cứu 277 đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ, trong đó, một số đề tài, nhiệm vụ đã được nghiệm thu và đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm quốc phòng và kinh tế.

Năm 2021, các đơn vị dự kiến kế hoạch sản xuất, kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản tăng so với năm 2020 và đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục từ 5 -7%. Trong đó, doanh thu quốc phòng của một số đơn vị tăng cao, do nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa hàng quốc phòng đã được giao từ các nguồn ngân sách. Đối với sản xuất hàng kinh tế, do dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu, vận chuyển các loại vật tư đầu vào, máy móc thiết bị, xuất, nhập khẩu hàng hóa, nên các đơn vị trong Tổng cục đã chủ động điều chỉnh doanh thu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế song vẫn đảm bảo tăng trưởng tương ứng với tổng chỉ tiêu doanh thu, giá trị tăng thêm, lợi nhuận và bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.


Toàn cảnh Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2021 khối sản xuất, sửa chữa súng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chủ động phối hợp với các đơn vị chủ sản phẩm, bán thành phẩm và các cơ quan Tổng cục CNQP để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất. Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa hàng quốc phòng tăng cao, cần xây dựng kế hoạch bảo đảm vật tư, nhân lực, tài liệu kỹ thuật, tài liệu công nghệ… để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm kinh tế có thế mạnh; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tinh giản lao động gián tiếp; thu hồi công nợ và trả nợ các khoản vay theo quy định; từng bước nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị thông minh vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, các đơn vị phải rà soát lại các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chính quyền địa phương nơi đóng quân để tăng cường quản lý đất quốc phòng, không để xảy ra vụ việc tranh chấp, lấn chiếm; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bảo hộ lao động; công tác an toàn trong sản xuất và đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến của các Thủ trưởng Tổng cục và đại diện các cơ quan, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đã yêu cầu một số đơn vị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, giải quyết một số kiến nghị cụ thể liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các đơn vị.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: