Tin hoạt động

CNQP&KT- Đó là nội dung được đưa ra tại Hội nghị người lao động của Công ty TNHH một thành viên 27 (phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z127) diễn ra sáng ngày 12/3. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản phẩm kinh tế chịu sự cạnh tranh gay gắt, giá cả vật tư biến động… song Công ty đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; triển khai tổ chức lại Nhà máy Z127 bảo đảm nguyên tắc, đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể: Công ty đã làm tốt công tác chuẩn bị các yếu tố đảm bảo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức ký kết, triển khai các hợp đồng sản xuất quốc phòng; thực hiện các giải pháp công nghệ nhằm duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.Bên cạnh đó, Công ty tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song Công ty vẫn tổ chức xuất khẩu được sản phẩm sang 3 nước là Đức, Đan Mạch và Hy Lạp. Những nỗ lực đó đã góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, như: Giá trị doanh thu đạt 104%, giá trị tăng thêm đạt 105%, nộp ngân sách đạt 107% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng (tăng 8,5% so với kế hoạch). Trong năm 2021, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu từng bước xây dựng đơn vị thành trung tâm sản xuất, cung cấp các loại phôi hợp kim chất lượng cao cho sản xuất quốc phòng, kinh tế; thực hiện 2 khâu đột phá là nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, như: các giá trị sản xuất đạt 106%, doanh thu đạt 110%, tăng thêm đạt 112%, thu nhập bình quân đạt 107% so với kế hoạch năm 2020.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những nội dung có liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020; nghe giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động; tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và bầu thành viên tổ đối thoại tại nơi làm việc.


Ký kết Thoả ước lao động giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty 27 đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 nghiêm túc và có kết quả tốt; quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng, công khai, minh bạch; đã tập hợp, khai thác, phát huy được trí tuệ của tập thể người lao động, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Phó Chính uỷ Tổng cục CNQP yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là kết quả Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục CNQP về sắp xếp, sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện tinh giản lao động gián tiếp, bổ trợ. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt 5 khâu quản lý. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm chăm lo tốt chế độ chính sách, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; duy trì nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị…


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng kết luận buổi kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Nhà máy Z127.

* Trong ngày 12/3, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Tổng cục CNQP do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQPlàm trưởng đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình tại Nhà máy Z127. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị trong công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn thiếu; thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của cấp trên và của đơn vị liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Nhà máy cần phát huy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công nhân viên, người lao động hiểu và thực hiện đúng quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng việc đối thoại dân chủ trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

 Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: