Tin hoạt động

CNQP&KT - Những năm qua, ngành Hậu cần Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đạt kết quả nổi bật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tổng cục.

Tổng cục CNQP quản lý nhiều đầu mối, đa dạng về loại hình đơn vị (nhà máy, viện nghiên cứu, nhà trường, kho) và đối tượng bảo đảm hậu cần (quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, chiến sĩ); các đơn vị đóng quân phân tán ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, những năm vừa qua, Cục Hậu cần đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Thủ tưởng Tổng cục CNQP tổ chức quán triệt và triển khai các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đến mọi cấp cấp ủy và người chỉ huy; đồng thời gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cấp Tổng cục; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần; phát huy vai trò xung kích, nhiệt tình, sáng tạo của các tổ chức quần chúng, các lực lượng trong thực hiện những mục tiêu thi đua; duy trì nghiêm nền nếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến… Chính nhờ tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần đưa công tác hậu cần trong Tổng cục CNQP đi vào nền nếp, duy trì nghiêm các quy chế, quy định về quản lý, sử dụng vật chất hậu cần, xây dựng cơ bản; sử dụng xăng, dầu, điện, nước chặt chẽ, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát lãng phí.


Tập thể và cá nhân thuộc Cục Hậu cần nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng về thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 -2020.   Ảnh: TUẤN MINH

Trong lĩnh vực công tác quân nhu, đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; thực hiện phân cấp quản lý, mở rộng các hình thức mua sắm, tạo nguồn vật chất quân nhu, kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, lắp đặt hệ thống bếp lò hơi cơ khí, bếp dầu, bếp điện cho các đơn vị; nhân rộng mô hình bếp ăn tự chọn (đến nay toàn Tổng cục CNQP đã có 18 cơ quan, đơn vị tổ chức bếp ăn tự chọn); bảo đảm quân trang, đồng phục, bảo hộ lao động theo quy định. Các đơn vị tích cực tăng gia sản xuất theo mô hình VACR, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, bảo đảm một phần thực phẩm sạch bổ sung vào bếp ăn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Hiện, Tổng cục CNQP đã nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 13/13 dự án nhà công vụ, 17/17 công trình nhà trẻ, bệnh xá và các công trình doanh trại khác.

       (Nguồn: Cục Hậu cần, Tổng cục CNQP)

Đối với công tác doanh trại, Cục Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình trong đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Chủ động tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục CNQP huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố, nâng cấp doanh trại. Giai đoạn 2015-2020, Tổng cục CNQP đã nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 13/13 dự án nhà công vụ, 17/17 công trình nhà trẻ, bệnh xá và nhiều công trình doanh trại khác. Cùng với đó, Cục Hậu cần chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý giữa đơn vị với địa phương và đã tổ chức bàn giao được 24/40 khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý. Huy động trên 2.000 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang doanh trại, tạo cảnh quan, môi trường làm việc chính quy, xanh, sạch, đẹp.


Mô hình trồng rau sạch trong khung lưới của Nhà máy Z129.  Ảnh: LÊ NAM

Về công tác xăng xe, vận tải, Cục Hậu cần đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, đáp ứng nhu cầu vận chuyển người và hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải bằng hệ thống định vị GPS. Chủ động khai thác tạo nguồn và phân bổ hạn mức xăng dầu chặt chẽ, thực hành tiết kiệm 10% hạn mức theo quy định; bảo đảm kịp thời nhu cầu xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tổng cục. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần hạn chế số vụ tai nạn và vi phạm hành chính khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Chỉ đạo quân y các đơn vị chủ động phối hợp với y tế địa phương phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 không để lây lan vào đơn vị, bảo đảm quân số khỏe hằng năm đạt trên 98%.

(Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần)     

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Cục Hậu cần đã chỉ đạo quân y cơ quan Tổng cục và quân y các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Đơn vị quân y 5 tốt”. Qua đó, mạng lưới quân y trong Tổng cục CNQP được củng cố, kiện toàn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Chỉ đạo quân y các đơn vị chủ động phối hợp với y tế địa phương thực hiện tốt công tác phát hiện và phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 không để lây lan vào đơn vị. Nghiên cứu điều trị bệnh lý cột sống bằng máy kéo Itô, điều trị viêm đa khớp bằng Dyprospan, điều trị theo phương pháp đông y kết hợp vật lý trị liệu và xây dựng mô hình vườn thuốc Nam, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đạt trên 98,5%. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện chương trình quân dân y kết hợp; tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; phối hợp giải quyết chính sách đối với người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần; làm tốt công tác quan trắc môi trường lao động tại các đơn vị, góp phần giảm thiểu số người mắc bệnh nghề nghiệp và các vụ việc mất an toàn trong quá trình lao động, sản xuất.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng cục CNQP tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, tiên tiến, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Theo đó, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn đối với công tác bảo đảm hậu cần, đặc biệt là trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động kinh tế xã hội, việc làm, đời sống của người lao động. Trong bối cảnh đó, ngành Hậu cần Tổng cục CNQP xác định phát huy các kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục triển khai toàn diện mục tiêu, nội dung thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong đó, tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Kết luận của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ lệnh công tác hậu cần của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Chủ nhiệm Tổng cục CNQP năm 2021. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần có phẩm chất đạo đức và trình độ, tay nghề, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hai là, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thi đua sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2021 của Chủ nhiệm Tổng cục CNQP. Chỉ đạo Nhà máy Z175, Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ triển khai xây dựng mô hình điểm về công tác hậu cần năm 2021. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” các cấp trong Tổng cục.

Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi, động lực, động cơ thi đua mạnh mẽ, bền bỉ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, xây dựng cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, có động cơ thi đua đúng đắn và đem lại hiệu quả thiết thực.

Bốn là, tích cực đổi mới chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức thi đua, đặc biệt là đổi mới tư duy, cách làm, đảm bảo phong trào thi đua luôn có tính mới, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động hưởng ứng tham gia, tránh lối mòn, hình thức. Chú trọng đột phá vào giải quyết những vấn đề khó, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Một tập trung - Ba khâu đột phá”, “Năm tốt” trong công tác hậu cần và phong trào thi đua của các chuyên ngành như: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”.

Năm là, quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; làm tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành Hậu cần Tổng cục CNQP quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tổng cục, góp phần xây dựng ngành CNQP phát triển bền vững.

Đại tá, ThS. PHẠM VĂN TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: