Tin tổng hợp

CNQP&KT - Đón chào năm mới 2021 cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nô nức lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ thành thị đến nông thôn; từ miền xuôi đến miền ngược; từ xưởng máy đến ruộng đồng, đâu đâu cũng rộn ràng khí thế thi đua lao động “mừng Đảng, mừng Xuân”.

Năm 2020 khép lại với những thăng trầm và nhiều cung bậc cảm xúc của đời sống xã hội. Đây là năm bão lũ, thiên tai hoành hành dữ dội ở miền Trung và một số địa phương, gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Cùng với đó, đại dịch Covid-19 đã làm đình trệ hoạt động sản xuất - kinh doanh, kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, nhờ có quyết tâm cao và sự phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; được bạn bè quốc tế đánh giá là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội (tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 2,91%). Điều tự hào đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam là trước những khó khăn, phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, bằng những việc làm thiết thực, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn tỏa sáng, tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc đối với nhân dân. Đóng góp vào thành tựu chung này, có kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tham gia xây dựng, phát triển kinh tế của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là đã chủ động tham mưu chiến lược với Nhà nước và Bộ Quốc phòng những nội dung về xây dựng, phát triển CNQP; chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu, chế thử, sản xuất sản phẩm quốc phòng của các đơn vị trong Tổng cục tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh... Những thành công đó thể hiện quyết tâm và nỗ lực chung của mọi cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động, cùng chung tay góp sức xây dựng Quân đội nói chung và ngành CNQP nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh. 

Năm 2021 là năm mở đầu cho một thập niên mới, một thời kỳ phát triển mới của đất nước; cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch 5 năm (2021-2025) và tiếp tục triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tình hình an ninh chính trị thế giới dự kiến sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với nước ta, thời cơ, thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vấn đề thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch, phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn, tiêu cực... Điều đó sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội cũng như Tổng cục CNQP.

Vào thời khắc giao hòa đầu Xuân mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng cần thấu suốt đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; theo đó, trong bất kỳ tình huống nào, Quân đội phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, cần quán triệt thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), đó là: “Từng bước xây dựng Công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước”; đồng thời, thấu suốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020: “Tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại, nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước”.

Để hiện thực hóa những quan điểm, chỉ đạo trên, mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng hãy đóng góp hơn nữa công sức, trí tuệ vào sự nghiệp chung của Quân đội và đất nước; không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, đối với Tổng cục CNQP, trong năm 2021 cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược giúp Nhà nước và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP như: tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề xuất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu thiết kế, chế thử, sản xuất thành công các loại vũ khí mới và các gam tàu quân sự hiện đại; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tinh giản bộ máy gián tiếp, sản xuất được nhiều mặt hàng kinh tế có thương hiệu phục vụ trong nước và xuất khẩu; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ năm đầu của thập niên mới.

Xuân Tân Sửu 2021 đã đến, không khí vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong năm qua đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Đó là cơ sở, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thêm kỳ vọng vào một năm mới, năm mở đầu của một thập kỷ mới, với nhiều thành công và bước tiến mới.

BAN BIÊN TẬP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: