Tin hoạt động

CNQP&KT - Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) xác định: Trong năm 2021 tiếp tục đoàn kết, tự lực, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo toàn Tổng cục hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2020, toàn quân nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng xấu của thiên tai và dịch bệnh. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Tổng cục CNQP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng cục cũng luôn nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn kịp thời của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và sự phối hợp có hiệu quả các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2020, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư của một số doanh nghiệp thuộc Tổng cục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; đặc biệt là nhiệm vụ đóng tàu quân sự và các đơn hàng đóng tàu kinh tế bị suy giảm… Trước thực tế đó, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, lãnh đạo toàn Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là trong công tác quản lý nhà nước về CNQP, Tổng cục đã chủ động tham mưu cho Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh; thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình T-09; tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP; tổ chức giới thiệu các sản phẩm do CNQP sản xuất và bắn báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo 16 loại vũ khí mới…


Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng tặng 7 tập thể thuộc Tổng cục CNQP có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.  Ảnh: BẢO LÂM

Đối với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tuy có sự tăng trưởng không đồng đều giữa các lĩnh vực, các nhóm ngành nghề, nhưng về cơ bản các doanh nghiệp thuộc Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, bảo đảm được việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Trong đó, chất lượng sản phẩm quốc phòng ngày càng được nâng cao; nhiều sản phẩm kinh tế có sức cạnh tranh, chiếm thị phần lớn trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng cục ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp khi thực hiện tốt khâu đột phá về nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; bước đầu giảm lao động gián tiếp, bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, công tác bảo đảm kỹ thuật, công nghệ sản xuất, hậu cần, tài chính và các mặt công tác khác cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và bảo đảm việc làm, đời sống, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới.

Đảng ủy Tổng cục CNQP chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, đảm bảo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phấn đấu mức tăng trưởng trên 5%.

 (Nguồn: Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021)

Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Tổng cục CNQP cũng triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ X; tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục. Đảng ủy Tổng cục cũng quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của trên về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Một số đơn vị không đạt chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh; sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị để giải quyết vướng mắc trong sản xuất có nội dung còn hạn chế; một số gói thầu của dự án chuyển giao công nghệ chậm so với kế hoạch đề ra… Những vấn đề này cần được tập trung khắc phục trong năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị Đảng uỷ Tổng cục (tháng 12/2020).    Ảnh: HÀ ANH

Trong năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn những thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục, đó là: nhiệm vụ đóng mới và sửa chữa tàu quân sự không nhiều; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dự báo kinh tế hồi phục chậm nên sản xuất kinh tế vẫn khó khăn. Mặt khác, việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội của Bộ Quốc phòng cũng sẽ có ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục… Xác định rõ thuận lợi, khó khăn, quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, Đảng ủy Tổng cục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, trọng tâm là:

Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển CNQP, xây dựng CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng. Cùng với tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, Tổng cục đề xuất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng Luật CNQP, bảo đảm gắn kết CNQP với công nghiệp quốc gia.

“Kiên quyết chống các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, độc đoán, gia trưởng, “bệnh thành tích”, giấu giếm khuyết điểm, báo cáo sai sự thật”.

(Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP)

Đối với công tác nghiên cứu chế thử sản phẩm quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tập trung chỉ đạo hoàn thành các đề án, chương trình khoa học - công nghệ (KHCN). Đồng thời, chỉ đạo đổi mới, đột phá trong công tác nghiên cứu KHCN bảo đảm hiệu quả, sát với yêu cầu phát triển vũ khí, trang bị xây dựng Quân đội hiện đại.

Trong lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thương mại quân sự, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm quốc phòng và kinh tế, Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, đảm bảo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phấn đấu mức tăng trưởng trên 5%, khối đóng tàu có tăng trưởng.

Về lãnh đạo xây dựng Tổng cục CNQP vững mạnh. Đảng ủy Tổng cục xác định lãnh đạo xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến về tổ chức lực lượng, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin và thông tin khoa học quân sự. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính; công tác tham mưu tổng hợp, cải cách hành chính, pháp chế, thanh tra, điều tra và đối ngoại quân sự.

Về công tác xây dựng Đảng bộ, trong năm 2021, Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo thực hiện 4 tốt nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng cục CNQP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Tổng cục tuyệt đối trung thành, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về tổ chức; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, cần thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với biên chế, tổ chức lực lượng của Tổng cục; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu có trên 99,5% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Phát huy trí tuệ tập thể, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, nhất là mối quan hệ giữa lãnh đạo với quản lý, điều hành, giữa tập thể và cá nhân, giữa chủ trương và tổ chức thực hiện. Kiên quyết chống các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, độc đoán, gia trưởng, “bệnh thành tích”, giấu giếm khuyết điểm, báo cáo sai sự thật.

Năm 2021, nhiệm vụ của Tổng cục CNQP rất nặng nề, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm; đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần xác định rõ chức trách nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy Tổng cục đã đề ra, góp phần xây dựng ngành CNQP ngày càng tiên tiến, hiện đại, tự chủ, tự cường và lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: