Tin tổng hợp

CNQP&KT - 20 năm qua (2000-2020), phong trào “Sáng tạo trẻ” trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) không ngừng phát triển lớn mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành CNQP Việt Nam.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Tổng cục CNQP; nhằm phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu khoa học - công nghệ (KHCN), tham gia giải quyết vướng mắc kỹ thuật trong sản xuất; đảm nhận các công trình thanh niên; thực hiện các dự án, đề tài khoa học, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong Tổng cục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng nghị quyết chuyên đề, đưa các nội dung, chương trình công tác thanh niên vào kế hoạch công tác của đơn vị, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả. Hằng năm, các đơn vị đều xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ”, với những mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí để triển khai phong trào. Nhiều đơn vị đã cử đảng ủy viên, phó giám đốc kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Thực tế hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ” của các Đoàn cơ sở trong Tổng cục CNQP đã phát hiện những bất hợp lý trong sản xuất, những khâu căng việc khó, những nội dung công việc có hàm lượng KHCN mới; từ đó, kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham gia thực hiện và đảm nhận các đề tài nghiên cứu KHCN; phối hợp với phòng, ban chức năng để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật; tổ chức hội thao tay nghề, thi thợ giỏi trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc, Giải thưởng “Sao Vàng đất Việt”, Giải thưởng "Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam" (VIFOTEC)...


Thủ trưởng Tổng cục CNQP trao Cờ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào "Sáng tạo trẻ".    Ảnh: LÊ NAM

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ”, tuổi trẻ Tổng cục CNQP đã đạt nhiều thành tích nổi bật; tham gia nhiều đề tài, công trình nghiên cứu KHCN có tính thực tiễn, hiệu quả cao; góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ năm 2000 đến nay, cán bộ, ĐVTN trong Tổng cục đã đảm nhận 23.316 công trình, đề tài, sáng kiến, làm lợi trên 200 tỷ đồng; 336 đề tài, sáng kiến đoạt Giải thưởng “Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội” (37 giải Nhất, 57 giải Nhì, 97 giải Ba); 6 công trình đoạt Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên toàn quốc; 28 công trình thanh niên được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc; 15 đề tài, sáng kiến được bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; 18 đề tài, sáng kiến đoạt Giải thưởng VIFOTEC. Đáng chú ý, tuổi trẻ Tổng cục CNQP là đơn vị đứng đầu toàn quân về số lượng công trình, sáng kiến tham gia và đoạt giải. Cũng trong giai đoạn này, nhiều cán bộ, ĐVTN Tổng cục CNQP liên tục được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Bộ Quốc phòng tặng Cờ, Bằng khen vì có thành tích cao trong tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, tiêu biểu là Đoàn cơ sở các nhà máy Z121, Z129, Z131, Viện Vũ khí...  Quá trình thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ”, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xung kích thực hiện các đề tài, dự án, công trình thanh niên có giá trị, đoạt giải cao. Với những kết quả nổi bật trong hoạt động “Sáng tạo trẻ”, đến nay, 59 đồng chí có công trình, sáng kiến đoạt giải thuộc diện được ưu tiên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về kiến thức chuyên môn, xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền thăng quân hàm, nâng bậc lương trước niên hạn; nhiều cán bộ, ĐVTN đã trưởng thành và hiện giữ cương vị cán bộ chủ chốt tại đơn vị.  

Hoạt động “Sáng tạo trẻ” thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CNQP trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành CNQP hiện đại, tự chủ, lưỡng dụng.

(Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP)

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ” của một số Đoàn cơ sở trong Tổng cục CNQP vẫn còn những hạn chế, như: Nền nếp tổ chức và phương pháp hoạt động còn thiếu linh hoạt, chủ động; hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trẻ chưa rõ nét, chưa thu hút được ĐVTN có chuyên môn giỏi tham gia; công tác sơ - tổng kết, khen thưởng hằng năm chưa kịp thời... Mặt khác, sự quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động này của lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị còn chưa đúng mức; nhiều ĐVTN còn chưa có cơ hội phát huy hết trí tuệ, nhiệt huyết, năng lực của mình trong hoạt động.

Từ thực tiễn 20 năm hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ” trong Tổng cục CNQP, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm đến phong trào “Sáng tạo trẻ”; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, khuyến khích phát huy tính sáng tạo của cán bộ, ĐVTN trong phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng.

Thứ hai, mỗi cán bộ, ĐVTN phải luôn nỗ lực phấn đấu, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ; nhất là đối với những sĩ quan, kỹ sư trẻ được đào tạo bài bản trong các học viện, nhà trường phải làm nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tạo sự lan tỏa trong thực hiện phong trào.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” với các cuộc vận động trong thanh niên và phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN; xác định nội dung, phương thức tổ chức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ tư, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức bình chọn, tuyên dương gương mặt thanh niên tiêu biểu; hằng năm có đánh giá, sơ - tổng kết, rút kinh nghiệm, khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời.


Cán bộ Viện Thiết kế tàu quân sự nghiên cứu thiết kế các gam tàu mới.  Ảnh: BẢO LÂM

Từ thực tiễn và những kinh nghiệm qua 20 năm thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ”, trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khơi dậy được tiềm năng, sức trẻ của cán bộ, ĐVTN trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Để phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thời gian tới được lan tỏa sâu rộng hơn, thực hiện tốt các mục tiêu với hiệu quả cao hơn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục CNQP về phong trào “Sáng tạo trẻ”; tiếp tục tạo điều kiện, môi trường, cơ chế để cán bộ, ĐVTN phát huy được năng lực, khả năng trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật trẻ.

Từ năm 2000 đến nay, Tổng cục CNQP có 336 đề tài, sáng kiến đoạt Giải thưởng “Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội” (37 giải Nhất, 57 giải Nhì, 97 giải Ba); 6 công trình đoạt Giải thưởng KHKT thanh niên toàn quốc; 15 đề tài, sáng kiến được bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; 18 đề tài, sáng kiến đoạt Giải thưởng VIFOTEC.

(Nguồn: Phòng Công tác Quần chúng - Cục Chính trị)

Hai là, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động nghiên cứu KHCN bài bản, chi tiết, trọng tâm là công tác kỹ thuật, công nghệ, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm quốc phòng.

Ba là, hướng dẫn, khuyến khích ĐVTN chủ động nắm thông tin và đề xuất ý tưởng trong hội nghị giao ban sản xuất của đơn vị. Xây dựng chương trình hành động của Đoàn thanh niên trong hoạt động “Sáng tạo trẻ” của đơn vị; đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện các công trình, đề tài khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp kỹ thuật phục vụ kịp thời cho sản xuất của đơn vị.

Bốn là, tổ chức các khóa học, lớp học bồi dưỡng, củng cố kiến thức, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp tư duy khoa học cho cán bộ, ĐVTN. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; rèn luyện tác phong công nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong lao động sản xuất và công tác.

Năm là, duy trì nền nếp sinh hoạt của Đội khoa học kỹ thuật trẻ phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đảm bảo đủ khả năng đảm nhận và tham gia thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên.

Sáu là, lựa chọn đề tài, sáng kiến tiêu biểu, đăng ký tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” và Giải thưởng VIFOTEC hằng năm. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong hành trình hai thập kỷ, phong trào “Sáng tạo trẻ” đã thực sự là động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP; đồng thời, là hành động thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CNQP trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành CNQP hiện đại, tự chủ và lưỡng dụng.

Thiếu tướng NGUYỄN VIỆT HÙNG

Phó Chính ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: