Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 25/12, tại Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Tổng cục lần thứ VIII, Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (2018-2023).

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ, những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Tổng cục CNQP triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Tổng cục lần thứ VIII, Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Công tác công đoàn được cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức công đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lập trường giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của toàn quân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Tổ chức công đoàn cũng thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, trao danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị tặng 7 công đoàn cơ sở thuộc Tổng cục CNQP.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính uỷ Tổng cục CNQP nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Tổng cục CNQP và Quân đội; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và hoạt động công đoàn trong Tổng cục phải bám sát nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Phó Chính uỷ Tổng cục CNQP khẳng định, nét nổi bật trong nửa nhiệm kỳ là, hoạt động công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hoà, tiến bộ, ổn định và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả này cần được phát huy trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính uỷ Tổng cục CNQP, trao Cờ thi đua của Tổng cục CNQP tặng các công đoàn cơ sở xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cũng khẳng định, hoạt động công đoàn của Tổng cục CNQP luôn là điểm sáng, là hình mẫu trong tổ chức hoạt động công đoàn của toàn quân. Tổ chức công đoàn các cấp trong Tổng cục CNQP cần phát huy để tiếp tục tổ chức các phong trào, hoạt động rõ nét, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng cục CNQP đã trao thưởng cho các tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: