Tin tổng hợp

CNQP&KT - Những năm qua, việc thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã không ngừng phát triển, đổi mới toàn diện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Nét nổi bật trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 (CVĐ 50) những năm qua là, Tổng cục CNQP đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, triển khai toàn diện, hướng vào thực hiện các mục tiêu chính như: Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); khai thác có hiệu quả và duy trì năng lực của các dây chuyền sản xuất quốc phòng; bảo đảm an toàn trong sản xuất, an toàn công nghệ thông tin (CNTT) và an toàn giao thông; phát huy tốt phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nhân lực, nhiên liệu, giờ máy...

Theo Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP: Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã bám sát các mục tiêu của CVĐ 50, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với tình hình và đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, các nội dung CVĐ 50 còn được Tổng cục lồng ghép, gắn kết với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”... Do vậy, việc tổ chức thực hiện tốt CVĐ 50 đã góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục, với kết quả nổi bật là: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng và trình phê duyệt các quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035; năng lực thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật của CNQP đã được nâng lên đáng kể; bước đầu đã thiết kế, chế tạo thành công một số loại vũ khí hiện đại; chất lượng sản phẩm quốc phòng ngày càng nâng cao, tạo được niềm tin của bộ đội vào VKTBKT do CNQP sản xuất; đặc biệt chất lượng đóng tàu đạt trình độ quốc tế và khu vực. Sản xuất, kinh doanh của các đơn vị tăng trưởng tốt, bảo đảm được thu nhập cho người lao động. Công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất và an toàn thông tin có bước tiến bộ rõ rệt. Doanh thu của các doanh nghiệp toàn Tổng cục tăng 1,6 lần so với năm 2015, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; duy trì và phát triển năng lực sản xuất quốc phòng.

Năng lực thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật của CNQP đã được nâng lên đáng kể; bước đầu đã thiết kế, chế tạo thành công một số loại vũ khí hiện đại; chất lượng sản phẩm quốc phòng ngày càng nâng cao.

ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG TRONG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ

Những năm qua, việc thực hiện CVĐ 50 tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP đã được triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua và các cuộc vận động khác, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tại Nhà máy Z111, việc thực hiện tốt CVĐ 50 đã trực tiếp củng cố, xây dựng nền nếp, hoàn thiện công tác quản lý, khai thác tốt trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, phát triển sản xuất hàng kinh tế đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường; đồng thời, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị. Đặc biệt, Nhà máy đã duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2015, đảm bảo sản xuất có hiệu quả; thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện công tác quản lý trang - thiết bị và dụng cụ công nghệ; đào tạo lại và cấp thẻ vận hành thiết bị, thẻ an toàn lao động cho người lao động làm việc trên các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên 2.467 lượt thiết bị; sửa chữa vừa 654 lượt và đại tu 182 lượt thiết bị phục vụ cho sản xuất. 5 năm qua, Nhà máy đã tổ chức tập huấn, huấn luyện công tác kỹ thuật cho 1.768 người; đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề cho 597 người. Nhà máy đã thực hiện 239 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 3 đề tài cấp Tổng cục. 100% đề tài, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho Nhà máy hơn 9 tỷ đồng; góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển với mức tăng trưởng ổn định từ 13-16%/năm.

Còn đối với Nhà máy Z121 (tên giao dịch là Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21), CVĐ 50 đã được Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung. Theo Thượng tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, mục tiêu của CVĐ 50 đã được cụ thể hóa vào từng lĩnh vực công tác với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhà máy thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, ban hành các quy định về quản lý thiết bị; duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tiến hành kiểm định 100% máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; bảo dưỡng định kỳ 3.034 lượt thiết bị; đại tu, trùng tu 137 thiết bị; thiết kế, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật (điện, nhiệt, nước, thông gió, điều hòa…) cho 30 nhà xưởng sản xuất; cấp giấy chứng nhận sử dụng thiết bị cho 2.605 công nhân. Ngoài ra, Nhà máy đã tổ chức 10 lớp huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho 8.360 lượt người; huấn luyện cấp thẻ an toàn cho 12.480 lượt người; huấn luyện và đề nghị Tổng cục CNQP cấp giấy chứng nhận sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho 3.823 lượt người; tổ chức học tập, tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho trên 28.000 lượt người; kiểm tra 21.000 lượt chấp hành quy định của người đi xe máy và kiểm định 735 lượt xe quân sự. Từ năm 2015 đến nay, Nhà máy luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, vận chuyển; an toàn trong khai thác sử dụng CNTT và an toàn giao thông. Nhà máy cũng đã hoàn thành 59 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (trong đó có 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 30 đề tài cấp Tổng cục); có 1.082 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.


Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, kiểm tra chất lượng sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z115 sản xuất.

Tại Nhà máy Z115, Trung tá Vũ Văn Tâm, Phó giám đốc Nhà máy, cho biết: Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt CVĐ 50. Đặc biệt, Nhà máy đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức như tổ chức học tập, tuyên truyền bằng các khẩu hiệu, pano, áp phích. Các nội dung của CVĐ 50 như: tiết kiệm, an toàn, vệ sinh lao động, quản lý trang - thiết bị, vật tư, kỹ thuật được xác định rõ và giao chỉ tiêu cụ thể tới từng phòng, ban, phân xưởng; được gắn thành chỉ tiêu thi đua, khen thưởng hằng tháng; là cơ sở để xét khen thưởng, tổng kết thi đua hằng năm cho tập thể, cá nhân và là chỉ tiêu xét nâng lương, nâng bậc, lên quân hàm của cán bộ, công nhân viên. Chính vì vậy, việc thực hiện 4 nội dung CVĐ 50 của Nhà máy đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt. từ năm 2015 đến nay, Nhà máy không có vụ việc mất an toàn lao động và an toàn giao thông nghiêm trọng.

Còn đối với Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Viện, cho biết: 5 năm vừa qua, Viện đã triển khai thực hiện gần 80 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; đã chuyển giao 3 mác sản phẩm cho nhà máy sản xuất trên quy mô công nghiệp; tự sản xuất 11 sản phẩm phục vụ Quân đội. Ngoài ra, Viện thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, ban hành mới quy chế về quản lý hệ thống tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất quốc phòng, nhất là các sản phẩm mới. Thực hiện quản lý trang - thiết bị, công nghệ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2015; làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm, sản xuất. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn trong khai thác hệ thống CNTT và an toàn giao thông...

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai Cuộc vận động 50, quản lý chắc VKTBKT; khai thác hiệu quả và duy trì năng lực của các dây chuyền sản xuất; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất và an toàn giao thông.

YÊU CẦU CAO HƠN, BIỆN PHÁP CỤ THỂ

Trong thời gian tới, trên cơ sở các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao đòi hỏi Tổng cục CNQP những mục tiêu, yêu cầu cao hơn, trong đó có không ít khó khăn, thách thức. Do đó, Tổng cục CNQP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ 50, trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai Cuộc vận động, quản lý chắc VKTBKT; khai thác hiệu quả và duy trì năng lực của các dây chuyền sản xuất; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất và an toàn giao thông; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 Tổng cục CNQP cũng đã đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện CVĐ 50. Gắn thực hiện CVĐ 50 với thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Quân ủy Trung ương về xây dựng và phát triển CNQP. Quản lý tốt về số lượng, chất lượng, tính đồng bộ VKTBKT, dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất hiện có. Tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ trong sản xuất và đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn CNTT; bảo đảm bảo vệ bí mật, chống thất thoát dữ liệu trên không gian mạng và phòng chống phần mềm độc hại. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cấp, các ngành, các đơn vị.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng với nỗ lực của mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục, tin tưởng rằng, việc thực hiện CVĐ 50 trong Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng để Tổng cục vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: