Tin hoạt động

CNQP&KT- Đây là các thông tư do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xây dựng và trình Bộ Quốc phòng ban hành trong năm 2020.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác pháp chế và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) năm 2020 diễn ra ngày 17/12. Hội nghị do Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm-Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tổng cục CNQP chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công tác pháp chế gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục và các đơn vị. Tổng cục CNQP đã xây dựng và trình Bộ Quốc phòng ban hành 22 thông tư về tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đóng tàu quân sự; tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP; tham gia ý kiến dự thảo 16 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương; rà soát 168 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu, kiến nghị sửa đổi, thay thế 12 văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập không còn phù hợp. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của công dân.


Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị.

Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì nghiêm và đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, chấp hành kỷ luật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) với nhiều hình thức phong phú; toàn Tổng cục có 39 tủ sách pháp luật với trên 5.800 đầu sách, năm 2020 đạt trên 4.000 lượt tra cứu.

Trong năm 2021, công tác pháp chế và phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng cục CNQP tập trung vào các nhiệm vụ như: Đề xuất đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng 1 luật, 1 nghị định, 2 thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về CNQP và 20 thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự. Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hệ thống hóa, pháp điển các đề mục thuộc chức năng quản lý của Tổng cục; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là trong thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hóa và trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với triển khai thi hành pháp luật.

                                             Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - HÀ ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: