Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều 10/12, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP; tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và hơn 200 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X. Đồng chí Chính ủy Tổng cục nêu rõ, cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị và xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị.

Đối với kết quả hoạt động Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020, báo cáo trung tâm do Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục CNQP được tiến hành tích cực, giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, Điều lệ CTĐ, CTCT trong Quân đội. Trong đó, có một số hoạt động được thực hiện tốt như: Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục; tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp… Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất kinh tế của các đơn vị.Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tổng cục CNQP xác định tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT theo hướng thiết thực, hiệu quả, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu kết luận và thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế trong hoạt động CTĐ, CTCT. Đồng chí Chính ủy Tổng cục CNQP nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục tập trung thực hiện tốt các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, trọng tâm là quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới công tác thi đua, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng…

Tại Hội nghị, Tổng cục CNQP đã công bố các quyết định khen thưởng về Đảng và trao Bằng khen tặng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng cục CNQP cũng đề nghị Quân ủy Trung ương tặng Cờ cho 2 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (Z115, Z131) và 3 Đảng bộ cấp cơ sở (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và Chi bộ Kế hoạch - Nhà máy Z113).

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể
có thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020.
Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể
 có thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - NAM ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: