Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều 9/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Chương trình Hội nghị gồm các nội dung: Quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021; thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục năm 2020, ra Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo nội dung công việc Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã giải quyết giữa hai kỳ họp Đảng ủy; thông qua nội dung Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong Tổng cục CNQP đối với Đảng ủy Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, một nội dung trọng tâm được các Đảng ủy viên Tổng cục tập trung thảo luận đó là, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 được Đảng ủy Tổng cục CNQP xác định là lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đại hội đảng các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý nhà nước về CNQP. Hoàn thành Dự án Ngòi đạn pháo và triển khai một số dự án đầu tư phát triển CNQP trọng điểm. Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố để triển khai nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; đẩy mạnh sản xuất kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bằng mức tăng trưởng chung của đất nước. Xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là đối với các giải pháp có tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Chính ủy Tổng cục cũng nhấn mạnh, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần được thực hiện quyết liệt để Tổng cục CNQP hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Cũng trong chương trình Hội nghị, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Chính ủy Tổng cục CNQP.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: