Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều 3/12, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET).

Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Quân lực, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch - Đầu tư, Cục Kinh tế. Về phía Tổng cục Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục và đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục.

Thượng tướng Trần Đơn và đoàn công tác đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Tổng công ty GAET. Theo báo cáo của Thượng tá Phan Tiến Thọ, Tổng giám đốc Tổng công ty: Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ yếu là hoạt động thương mại quân sự, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, thực hiện khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ..., Tổng công ty GAET đã triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. Chỉ tiêu kinh tế chủ yếu qua các năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu doanh thu tăng từ 4.741 tỷ đồng lên 5.681 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,46%/năm; chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng bình quân 7,19%/năm. Trong đó, hoạt động thương mại quân sự được duy trì triển khai tốt, kết quả doanh thu tăng trưởng bình quân 17,52%/năm. Riêng trong năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, chủ động, tích cực của Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, GAET đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch năm, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng.


Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi làm việc với Tổng công ty GAET.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, GAET đã triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện việc điều chuyển nguyên trạng Tổng công ty từ Bộ Quốc phòng về trực thuộc Tổng cục CNQP theo Quyết định của Bộ Quốc phòng; triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp, cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo hướng giảm các ngành nghề kinh doanh không có lợi thế, kém hiệu quả, tập trung vào những lực vực thế mạnh như thương mại quân sự, vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn trọn gói, rà phá bom mìn, vật nổ, tư vấn chuyển giao công nghệ…

Trong thời gian tới, Tổng công ty GAET xác định mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực thương mại quân sự; có khả năng cạnh tranh cao; đáp ứng tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Tổng công ty GAET đã đạt được trong những năm qua; đồng thời yêu cầu Tổng công ty phải thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Quân đội lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới; tổ chức hoạt động sản xuất- kinh doanh bảo đảm đúng pháp luật; triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Phát huy hơn nữa uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trong sản xuất - kinh doanh, nhất là hoạt động thương mại quân sự và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Về phương hướng phát triển doanh nghiệp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Tổng công ty phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phù hợp với mô hình hoạt động và các lĩnh vực có thể mạnh; rà soát tổ chức biên chế, điều chỉnh lực lượng lao động phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng bộ máy, đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả; làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng; không ngừng nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất-kinh doanh, quan tâm phát triển nguồn lực chất lượng cao; chú trọng hơn nữa công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy, giữ gìn tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt chính sách dân vận, hậu phương quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đặc biệt, Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

                                                                 Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: