Tin hoạt động

CNQP&KT - Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế số 6/2020 (tháng 11 và tháng 12) gồm 92 trang, in nhiều màu trên giấy cút-xê tốt.

Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế số mới quy tụ nhiều bài viết của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP; các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà báo, cộng tác viên trong và ngoài Quân đội. Nội dung ấn phẩm gồm các bài chính sau:

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng Công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng (Thiếu tướng, PGS, TS. ĐOÀN HÙNG MINH).

Nghiên cứu - Trao đổi: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch (Đại tá, TS. HOÀNG VĂN PHAI & TS. ĐỚI VĂN TẶNG); Tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay (Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG XUÂN & Thiếu tá, ThS. NGUYỄN ĐỨC THÀNH); Một số vấn đề về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng (Đại tá ĐỖ MINH HOAN).

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tư duy khoa học của Hồ Chí Minh về sản xuất, kinh doanh công - thương nghiệp (Đại tá, TS. NGUYỄN TIẾN HẢI); Một phân xưởng điển hình về học và làm theo Bác (TRẦN HOÀNG).


Bìa 1 Tạp chí CNQP và Kinh tế số 6 năm 2020.

Gặp gỡ - Đối thoại: Đại tá Phan Dương Minh, Giám đốc Nhà máy Z129: Thời cơ thuận lợi để nhà máy có bước phát triển đột phá (LÊ THIẾT HÙNG thực hiện).

Thực tiễn - Kinh nghiệm: Thấy gì qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng tại một số địa phương, đơn vị? (PHƯƠNG ANH); Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Thượng tá LÊ HUY THỌ); Dấu ấn và âm hưởng qua Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị (NGUYÊN KHÔI); GAET hoạt động chuyên nghiệp, uy tín trong lĩnh vực thương mại quân sự (LÊ BÁ ANH); Xây dựng thế trận “lòng dân” trên địa bàn Nam Tây Nguyên (LÊ QUANG SÁNG); Hiệu quả từ một mô hình trị liệu thải độc (HUYỀN TRANG).

Gương điển hình: Cây sáng kiến” Nguyễn Trung Kiên (CHI ANH).

Trên những nẻo đường đất nước: Sắc diện đất Cảng (PHƯỢNG HOÀNG).

Vấn đề kỳ này: Tránh duy ý chí trong sắp xếp doanh nghiệp (NHẤT NGÔN).

Xúc tiến thương mại: Xúc tiến thương mại để phát triển công nghiệp hỗ trợ (NGUYỄN LAN HƯƠNG); Hệ thống âm thanh thương hiệu điện tử Sao Mai (TUẤN MINH).

Khoa học - Công nghệ - Môi trường: Nghiên cứu, ứng dụng linh kiện mới trong ngòi cơ điện tử (Đại tá, TS. DƯƠNG VĂN YÊN, BÙI VIỆT DŨNG, ĐỖ MẠNH HÙNG); Một số đề tài nghiên cứu phục vụ huấn luyện và sản xuất quốc phòng (PHƯƠNG MAI).

Nhìn ra thế giới: Xu hướng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới (Đại tá LÊ VĂN THÀNH); Vài nét về Công nghiệp quốc phòng Myanmar (ANH KHÔI).

Lịch sử - Truyền thống: Người đầu tiên sử dụng Bazoka bắn cháy xe tăng địch (Đại tá, TS. VŨ TANG BỒNG); Uy lực của mìn lõm FT do Quân giới Nam Bộ sản xuất (NGÔ NHẬT DƯƠNG).

Tìm hiểu chính sách - pháp luật: Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn, mắc bệnh nghề nghiệp (BAN BIÊN TẬP).

Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế số 6 năm 2020 còn có các chuyên mục “Câu lạc bộ lính thợ”, “Độc đáo đó đây”, “Tin tức - Sự kiện”, đăng kèm nhiều hình ảnh, minh họa, đồ họa đẹp, được thiết kế, chế bản công phu; phát hành ngày 26/11/2020.

                                                                                 BAN BIÊN TẬP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: