Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 20/11, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng. Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và thủ trưởng các cơ quan chức năng của Tổng cục...


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Tổng cục CNQP đã làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về CNQP; hoàn thành xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch và văn bản pháp lý quan trọng cho xây dựng và phát triển ngành CNQP; đã làm chủ từ khâu nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại vũ khí trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân và thiết kế công nghệ, đóng mới 19 loại tàu quân sự. Trong công tác khoa học - công nghệ, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện 296 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp; công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, làm lợi hàng trăm tỉ đồng... Kết quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng trưởng 12,4% so với giai đoạn 2011-2015; thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Các dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng; đến nay, hầu hết đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng; sản phẩm của một số dự án đầu tư đạt trình độ tiên tiến so với khu vực và thế giới...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Tổng cục CNQP trong những năm qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Tổng cục cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện quả hơn những lĩnh vực đã làm chủ; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục và các đơn vị Quân đội. Bên cạnh đó, Tổng cục CNQP cần tiếp tục có bước đi phù hợp để xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: LÊ NAM

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: