Tin tổng hợp

CNQP&KT - Sáng 5/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010-2020” (Dự án 174/BQP). Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại biểu các cơ quan, ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh các quân khu, binh đoàn, bộ chỉ huy quân sự các địa phương có khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn tại 19 điểm cầu trong toàn quân.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, quá trình triển khai thực hiện Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Công tác tuyển chọn đội viên trí thức trẻ tình nguyện được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, coi trọng chất lượng, đề cao vai trò xung kích tình nguyện phục vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng. Kết quả cụ thể: 10 năm qua, đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã phối hợp với cán bộ khuyến nông - khuyến lâm các địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại hơn 186.700 lượt người/9.696 ngày công; tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho hơn 421.000 gia súc, gia cầm; sửa chữa, xây dựng 54 ha ao nuôi cá; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò cho 257.000 hộ, khoanh nuôi lợn rừng trên 10 ha; đầu tư hàng nghìn ngày công nuôi tôm quảng canh trên 33 ha, nuôi trên 120.000 con cá bột; hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chống rét cho hơn 4.200 ha mạ và lúa; bổ túc kỹ thuật canh tác hơn 5.000 ha ngô lai; tổ chức giúp bà con chăm sóc, thu hoạch, bảo quản nông sản hơn 32.000 ngày công... Đồng thời, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, mở các lớp xóa mù chữ và tái mù chữ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ cho tiếp tục triển khai dự án giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ tham gia sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế - quốc phòng trong giai đoạn mới.


Trung tướng Vũ Hải Sản trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng đại diện một số tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 174/BQP.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đã ghi nhận những kết quả đạt được của Dự án 174/BQP và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện đối với công tác xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả thiết thực, cần tập trung vào một số nội dung chính, đó là: Quán triệt nghiêm các chiến lược quân sự, quốc phòng để xây dựng chủ trương, kế hoạch hợp lý, triển khai thực hiện bài bản, nền nếp; chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy các cấp, các ban ngành, địa phương làm tốt công tác tuyển chọn đội viên trí thức trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng và thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện để họ yên tâm công tác. Đặc biệt, cần chú trọng tiến hành công tác sơ, tổng kết định kỳ để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 24 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Dự án 174/BQP giai đoạn 2010-2020.

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: