Tin hoạt động

CNQP&KT - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có nhiều loại hình đơn vị, địa bàn đóng quân trải dọc cả ba miền Bắc - Trung - Nam, do đó, công tác dân vận có những đặc thù và khó khăn riêng. Trong “Gặp gỡ - Đối thoại” kỳ này, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan, thực chất về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020 ở Tổng cục CNQP.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng.    Ảnh: PV

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, TOÀN DIỆN, CÓ CHIỀU SÂU

Phóng viên (PV):Thưa đồng chí Phó Chính ủy, là người tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020 do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây, nội dung nào trong hội nghị làm đồng chí lưu tâm nhất?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng:(cười) Với một hội nghị quan trọng như vậy do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, tôi nghĩ, nội dung nào cũng cần phải lưu tâm.

Tất nhiên, có ba “điểm nhấn” mà tôi cũng như các đại biểu tham dự đều rất tâm đắc. Thứ nhất, báo cáo trung tâm đã khẳng định phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội. Thứ hai, một số phát biểu tham luận rất ấn tượng, chẳng hạn như của Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đã đề cập những cách làm hay và những kinh nghiệm rất thiết thực. Thứ ba, trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp không được lơ là, chủ quan, coi nhẹ vai trò công tác dân vận, mà phải nâng cao chất lượng, giúp địa phương giải quyết đúng, trúng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng; đồng thời quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

PV:Vâng! Kết quả công tác dân vận trong toàn quân chắc chắn có những đóng góp tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng. Trước khi đề cập đến những kết quả cụ thể, xin hỏi, đâu là “cái khó” trong tiến hành công tác dân vận ở Tổng cục CNQP, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Tổng cục CNQP có nhiều loại hình đơn vị, chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng. Một số đơn vị đóng quân ở địa bàn xa trung tâm, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo sinh sống; đời sống của một bộ phận nhân dân và quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động còn nhiều khó khăn... Đặc biệt, trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân trên địa bàn và người lao động trong Tổng cục.

Tôi cho rằng, những khó khăn trong tiến hành công tác dân vận ở Tổng cục CNQP cũng là những khó khăn chung của các đơn vị Quân đội hiện nay. Vấn đề là chúng ta phải có phương thức, cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

(Chủ tịch HỒ CHÍ MINH)

PV:Vậy Tổng cục CNQP đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào đối với công tác dân vận trong thời gian qua?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Những năm qua, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, hướng dẫn của trên về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; phát huy tinh thần chủ động, tích cực thi đua thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào trong từng cơ quan, đơn vị và địa bàn đóng quân. Trong đó, 100% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Tổng cục CNQP đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về công tác dân vận; xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện; chỉ đạo các tổ chức quần chúng cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên thành kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị, hướng phong trào tập trung vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận và các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Quốc phòng và địa phương phát động; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp công tác dân vận; tăng cường công tác nắm tình hình cơ quan, đơn vị và địa bàn. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn và không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

GÓP PHẦN CỦNG CỐ “THẾ TRẬN LÒNG DÂN”

PV: Trong bài báo “Dân vận” cách đây hơn 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh đến phương pháp tiến hành công tác dân vận, đó là phải tìm cách giải thích cho người dân hiểu để hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng. Vậy, công tác tuyên truyền, vận động được Tổng cục CNQP tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP đã tích cực chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng  “Đơn vị dân vận tốt”. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của Trung ương và địa phương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an ninh, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Cần phải nói rằng, các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước và Quân đội, cung cấp những thông tin chính thống, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá gây mất ổn định trên địa bàn. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Quân y Tổng cục CNQP tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách xã Đồng Thịnh (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).    Ảnh: MINH TUẤN

PV:Thưa đồng chí, tham gia phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nội dung rất quan trọng của công tác dân vận?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Đúng thế! Việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào “vượt khó” là những hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả của công tác dân vận. Thực tế, các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã phối hợp tốt với cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng hàng trăm công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em khuyết tật nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ tu bổ, xây mới hàng chục nhà văn hóa thôn, nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; tiếp nhận, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm người lao động địa phương. Tiêu biểu trong công tác này phải kể đến các nhà máy: Z121, Z131, Z176, Z183…

Nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ.

Các đơn vị cũng luôn thực hiện tốt chương trình kết hợp quân dân y, lồng ghép tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ, tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương nơi đóng quân; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức kết nghĩa, giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày truyền thống của Quân đội, của đơn vị, địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh. Nhờ kết hợp chặt chẽ các phong trào với thực hiện chính sách xã hội đã tạo sức lan tỏa, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

PV:Đề nghị đồng chí đánh giá một cách hàm xúc nhất về kết quả “Dân vận khéo” ở Tổng cục CNQP?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: “Dân vận khéo” là muốn nói tới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân một cách đúng đắn, phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.

Để đánh giá một cách hàm xúc về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Tổng cục CNQP, có lẽ không thể có câu nào chuẩn xác và đầy đủ hơn câu mà tôi đã trả lời ở trên. Đó là công tác này đã được “triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu”. Đánh giá trên trong báo cáo tại hội nghị toàn quân vừa qua, nhưng rất sát đúng với Tổng cục CNQP.

Tôi chỉ nhấn mạnh thêm rằng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Tổng cục CNQP ngày càng thực chất và thiết thực hơn. Nhờ làm tốt công tác này, các đơn vị đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố “thế trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; làm sáng lên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.

TẠO SỨC LAN TỎA TỐT ĐẸP HƠN NỮA

PV:Thưa đồng chí, đâu là những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thực hiện công tác này?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Một trong những hạn chế là việc quán triệt, triển khai thực hiện tại một số đơn vị còn chậm. Nội dung, biện pháp xây dựng các mô hình còn mang tính thụ động. Hình thức tiến hành công tác dân vận còn đơn điệu, chậm đổi mới; công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, động viên chưa kịp thời. Một số đơn vị chưa phát huy hết vai trò, chức năng của các tổ chức trong triển khai thực hiện. Sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các tổ chức, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cán bộ đảm nhiệm công tác dân vận có lúc chưa chủ động tham mưu với cấp ủy, chưa làm nòng cốt trong quá trình triển khai thực hiện; kinh nghiệm, phương pháp tiến hành công tác dân vận còn hạn chế. Mặt khác, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác dân vận ở một số đơn vị chưa được thường xuyên và hiệu quả.

PV:Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Tổng cục CNQP đã rút ra được những kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Tôi cho rằng, trước hết, các cấp ủy, chỉ huy phải kịp thời quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác này; nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn, nâng cao tránh nhiệm, thường xuyên đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp, sát với thực tiễn đơn vị, địa phương. Cùng với đó, phải gắn hoạt động công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân địa phương trong triển khai thực hiện. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Một trong những kinh nghiệm quý là phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác dân vận, đa dạng hóa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của đơn vị và địa phương. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích; điều chỉnh, bổ sung biện pháp phù hợp với thực tiễn, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

PV: Xin đồng chí cho biết những định hướng lớn trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Tổng cục CNQP?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để lôi kéo, kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”; tình hình thiên tai, dịch bệnh, khiếu kiện về tranh chấp đất đai ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Nắm chắc đặc điểm, tình hình, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động mọi người trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tích cực, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Tổng cục CNQP cũng chú trọng nghiên cứu các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và tình hình địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được cùng những kinh nghiệm đúc rút trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng, việc thực hiện phòng trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, tạo sức lan tỏa tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

PV:Xin cảm ơn đồng chí!

LÊ BÁ ANH

(Thực hiện)

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: