Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là đánh giá khái quát của Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua đóng tàu, được tổ chức tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà, chiều ngày 19/10.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà - đơn vị Cụm trưởng, đã trình bày báo cáo trung tâm về kết quả công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2020 của Cụm thi đua đóng tàu (gồm các đơn vị: Tổng công ty Ba Son, Tổng công ty Sông Thu, Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà, Công ty TNHH Một thành viên 189, Nhà máy X50 (Tổng công ty Sông Thu), Nhà máy X51 (Tổng công ty Ba Son),Ban Quản lý Dự án 9). Theo đó, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2020 trong Cụm thi đua được triển khai toàn diện, có nhiều tiến bộ, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào TĐQT đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp cả về bề rộng và chiều sâu, với nội dung, hình thức phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19 và các dự án mở mới chưa đủ điều kiện triển khai, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nên một số chỉ tiêu đạt được còn thấp so với kế hoạch và có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019. 10 tháng năm 2020, tổng giá trị sản xuất trong toàn Cụm đạt 62,61% kế hoạch; doanh thu đạt 53,06% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 97,94% kế hoạch.


Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP và các đại biểu chứng kiến ký biên bản bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2021 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà và Công ty TNHH Một thành viên 189.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lương Thanh Chương khẳng định: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự nỗ lực vượt thách thức của Cụm thi đua đóng tàu rất đáng ghi nhận. Từ phong trào TĐQT, các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Do vậy, chất lượng đóng mới, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật các tàu quân sự được nâng lên rõ rệt; các đơn vị đều cố gắng tăng số lượng sản phẩm đóng mới, sửa chữa tàu kinh tế và từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào đối tác trong việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm… Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP cũng nêu rõ, kết quả đạt được chính là động lực để các đơn vị tập trung hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo, bảo đảm có sự tăng trưởng so với năm 2020. Trong đó, cần chú trọng công tác xây dựng và phát triển doanh nghiệp, quy hoạch sản phẩm quốc phòng, sản phẩm kinh tế xuất khẩu dài hạn; nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: