Tin tổng hợp

CNQP&KT - Sáng 12/10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020).

Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện Kỹ Thuật quân sự (KTQS) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan. Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục.

Quang cảnh Hội nghị.

Pháp lệnh CNQP được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII thông qua ngày 26/1/2008, được sửa đổi bổ sung tại Pháp lệnh CNQP số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 và hiện nay là Pháp lệnh CNQP được UBTVQH ban hành tại văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 1/4/2019 của Văn phòng Quốc hội. Pháp lệnh CNQP quy định nguyên tắc xây dựng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, quy hoạch, kế hoạch, chính sách xây dựng và phát triển CNQP.

  Nằm trong hệ thống nhà  trường Quân đội, Học viện KTQS có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế. Học viện được xác định là một trong những cơ sở CNQP nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ CNQP; nghiên cứu, thiết kế, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, Học viện KTQS đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh trên tất cả các mặt, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho CNQP. Từ năm 2008 đến nay, đã có hàng trăm cán bộ tốt nghiệp cấp phân đội thuộc các chuyên ngành vũ khí, đạn; công nghệ thiết kế, chế tạo vũ khí; công nghệ thiết kế, chế tạo đạn; thuốc phóng, thuốc nổ; khí tài quang; công nghệ vật liệu, chế tạo máy... được điều động về công tác tại Tổng cục CNQP và hàng nghìn cán bộ được điều động về các trạm, xưởng, xí nghiệp, trung tâm nghiên cứu... trong toàn quân. Học viện cũng đã đào tạo hàng trăm cán bộ trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cho Tổng cục CNQP. Bên cạnh đó, Học viện còn chủ trì triển khai 98 nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) cấp Quốc gia, 105 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, trong đó có 54 nhiệm vụ cấp Quốc gia và 58 nhiệm vụ cấp Bộ phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa VKTBKT phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở CNQP.

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, phát biểu tại Hội nghị.

 Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, mong muốn trên cơ sở tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, Học viện KTQS tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng xây dựng dự án Luật CNQP để đồng bộ hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, phát triển CNQP với hệ thống luật pháp hiện hành, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển CNQP; tham mưu cho Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với Tổng cục CNQP đề xuất các giải pháp tăng cường xây dựng tiềm lực, đầu tư xây dựng các cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư…; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến các loại VKTBKT mới. Đồng chí Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP cũng thông tin cho các đại biểu tham dự hội nghị những kết quả, thành tựu nổi bật của Tổng cục CNQP trong xây dựng và phát triển CNQP trong những năm qua và định hướng phát triển CNQP những năm tiếp theo; xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 Phát biểu tổng kết hội nghị, Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện KTQS, khẳng định: Trong 12 năm qua, Học viện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Pháp lệnh CNQP, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, thiết kế, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT, vật tư phục vụ cho CNQP. Thay mặt Học viện KTQS, Trung tướng Nguyễn Công Định kiến nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cần xây dựng dự án Luật CNQP để tạo hành lang pháp lý xây dựng và phát triển nền CNQP Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề nghị Tổng cục CNQP và các cơ quan có liên quan của Bộ Quốc phòng nghiên cứu cho mở lại các loại hình đào tạo kỹ sư thiết kế chế tạo các chuyên ngành đạn, vũ khí, rada, thông tin, tên lửa…; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển ngành CNQP…

                                                                          Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: