Tin cơ sở

CNQP&KT - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng (SXQP) với số lượng lớn, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy Tổng cục đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư nâng cao năng lực, tăng sản lượng sản xuất các sản phẩm quốc phòng; chỉ đạo tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu trang bị của Quân đội. Trong đó, để bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất, Đảng ủy Tổng cục đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, như: Nghị quyết số 147 về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; Nghị quyết số 195 về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất... Các cơ quan chức năng của Tổng cục đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức nghiệm thu đánh giá chất lượng sản phẩm đúng quy trình; phối hợp với các đơn vị sản xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, góp phần ổn định chất lượng sản phẩm và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Sơn

Từ thực tiễn SXQP tại đơn vị, để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn trong sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng cục nói chung và các đơn vị trong Tổng cục nói riêng, tôi đề nghị Bộ Quốc phòng cân đối nguồn ngân sách, giao nhiệm vụ SXQP theo hướng tăng nhiệm vụ và giao sớm theo chu kỳ 2-3 năm. Như vậy, các đơn vị có điều kiện chuẩn bị tốt các yếu tố, hợp lý hóa sản xuất, phát huy hiệu quả trang - thiết bị được đầu tư; người lao động được rèn luyện nâng cao tay nghề, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn sản xuất. Mặt khác, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm ổn định, duy trì được đội ngũ. Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện cơ chế về tổ chức SXQP; nâng cao nhận thức và hành động trong việc bảo đảm an toàn trong sản xuất là trách nhiệm chính trị của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Tăng cường nghiên cứu đầu tư cải tiến, cơ khí hóa, tự động hóa để từng bước hạn chế và không để người lao động trực tiếp tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất. Áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là các thành tựu về tự động hóa kiểm tra, giám sát, báo động và khắc phục sự cố, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn, kiên quyết thực hiện nguyên tắc: Không an toàn thì không sản xuất.

Đại tá, TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám đốc Nhà máy Z131

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: