Tin cơ sở

CNQP&KT - Nhiệm kỳ qua, các dự án đầu tư phát triển CNQP đã được Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhiều dự án hoàn thành đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Công tác đầu tư phát triển tiềm lực CNQP được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tập trung ưu tiên cho vũ khí lục quân; tiếp cận được một số công nghệ tiên tiến, hiện đại và thực hiện hiệu quả việc nhận chuyển giao công nghệ, trong đó có dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại. Thông qua công tác đầu tư giai đoạn 2015-2020 đã mang đến những chuyển biến rõ rệt về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, điều kiện cơ sở vật chất... của các đơn vị.

Thượng tá Phan Dương Minh

Giai đoạn 2020-2025, để hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác đầu tư, theo tôi cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cơ bản hoàn thành toàn bộ các dự án đang triển khai trong đầu năm 2021; phối hợp với các cơ quan, hoàn thiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để tổ chức triển khai thực hiện; rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về năng lực của các đơn vị (dây chuyền, thiết bị; hạ tầng nhà xưởng, nhà kho, các công trình bảo đảm...), từ đó xác định những nội dung cần ưu tiên đầu tư để tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng trong triển khai thực hiện một cách hiệu quả; tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. Cùng với đó, cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án đầu tư, trong đó chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức triển khai các dự án; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách và các văn bản quy định về quản lý đầu tư, làm cơ sở tổ chức thực hiện các dự án đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.  

Thượng tá PHAN DƯƠNG MINH

 Giám đốc Nhà máy Z129

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: