Tin hoạt động

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Tổng cục CNQP có nhiều đầu mối, đa dạng về loại hình đơn vị (nhà máy, viện nghiên cứu, nhà trường, kho) và đối tượng bảo đảm hậu cần (quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, hợp đồng lao động); các đơn vị đóng quân phân tán ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chỉ huy các cấp, công tác hậu cần của Tổng cục đã đạt được những kết quả tích cực, có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.                    

Để triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần năm 2019, cơ quan hậu cần Tổng cục đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục xây dựng chủ trương và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần sát với tình hình thực tế; đồng thời, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp cả về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể là, ngành Hậu cần Tổng cục đã làm tốt công tác xây dựng văn kiện và bảo đảm hậu cần tham gia diễn tập một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh với Quân đoàn 1, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Cùng với đó, mô hình bếp ăn tự chọn tiếp tục khẳng định tính ưu việt:  món ăn phong phú, phù hợp với từng người, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ở các đơn vị, các tổ chức quần chúng đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, cung cấp rau xanh, thực phẩm sạch cho bếp ăn ca, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho các đối tượng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên nên toàn Tổng cục không để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm.

Tổng cục CNQP đã bàn giao 24 khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý; tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 12/13 dự án nhà công vụ.

Một nét nổi bật trong năm 2019 là ngành Hậu cần đã hoàn thiện hồ sơ quản lý từng điểm đất, cơ sở doanh trại thuộc Tổng cục; tổ chức bàn giao khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý. Đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục, bởi phải giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý giữa đơn vị và địa phương. Tổng cục cũng đã nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 12/13 dự án nhà công vụ, 17/17 công trình nhà trẻ, bệnh xá và các công trình doanh trại khác bảo đảm hiệu quả, đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng, quy chế quản lý, sử dụng nhà công vụ.

Đối với công tác xăng xe, vận tải, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khai thác tạo nguồn và tổ chức phân bổ hạn mức xăng dầu theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Ngành Hậu cần Tổng cục đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng vận chuyển đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần hạn chế số vụ việc tai nạn và vi phạm hành chính khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Song song với việc bảo đảm tốt công tác quân nhu, doanh trại, xăng dầu, vận tải… công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và quan trắc môi trường lao động sản xuất tại các đơn vị được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 98,5%. Nhiều mô hình, sáng kiến có hiệu quả góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người lao động như mô hình “Xông hơi kết hợp vật lý trị liệu”, điều trị viêm đa khớp bằng Dyprospan, điều trị bệnh lý cột sống bằng máy kéo Itô 400...

Nhà máy Z111 là một trong những đơn vị thuộc Tổng cục CNQP tổ chức tốt bếp ăn ca tự chọn.        Ảnh: Trần Lê

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019, Cục Hậu cần đã được Tổng cục CNQP tặng Cờ thi đua; Nhà máy Z189, Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ và 2 cá nhân được Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 13 đơn vị được Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Tổng cục CNQP tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của cơ quan Hậu cần cấp trên về công tác hậu cần; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến ở các cấp theo quy định. Thực hiện tốt các nội dung đột phá trong công tác hậu cần năm 2020: đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội, thể chế kinh tế của Nhà nước; kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy ngành. Trong đó, tập trung thực hiện đúng pháp luật trong mua sắm, tăng cường và mở rộng đấu thầu rộng rãi, mua sắm tập trung theo phương thức ký thỏa thuận khung; kết hợp nhiều nguồn lực để tăng khả năng bảo đảm; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các mặt hàng hậu cần. Chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền về tổ chức, quân số cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp; thường xuyên rà soát, kiện toàn đủ biên chế, xếp đúng, đủ chức danh; tham mưu với chỉ huy để ban hành theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hậu cần và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên hậu cần; đảm bảo các tổ chức, cá nhân làm việc theo chức năng, chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; đổi mới phương pháp, tác phong công tác gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp ngành.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, không để lây lan vào đơn vị.

Ba là, đảm bảo tiêu chuẩn định lượng, mức tiền ăn cho các đối tượng bằng hoặc cao hơn định lượng, mức tiền ăn hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh; tiếp tục đổi mới, nhân rộng mô hình tổ chức bếp ăn tự chọn. Làm tốt công tác khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, chất đốt và nâng cao tay nghề, kỹ năng chế biến; bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở bếp ăn ca, không để xảy ra ngộ độc tập thể do ăn uống. Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất rau hữu cơ và triển khai có hiệu quả dự án khu tăng gia sản xuất tập trung, tạo nguồn cung cấp thực phẩm ổn định cho các bếp ăn. Các đơn vị dự toán bảo đảm đầy đủ, đúng tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; các đơn vị hạch toán bảo đảm quân trang, đồng phục, trang phục bảo hộ cho người lao động đảm bảo thống nhất, đồng bộ, bền, đẹp.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y nâng cao chất lượng dự báo, giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, trong điều kiện cán bộ, nhân viên, người lao động đông, đi lại hằng ngày. Tổ chức khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang - thiết bị y tế đã được đầu tư; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thường xuyên, định kỳ; tăng cường thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm phát hiện sớm các bệnh, không để xảy ra tai biến trong điều trị, hạn chế thấp nhất tỷ lệ đột tử, tử vong nhanh do bệnh lý. Phối hợp giải quyết chính sách đối với người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và công tác quan trắc môi trường lao động sản xuất tại các đơn vị để giảm thiểu số người mắc bệnh và các vụ việc mất an toàn, giải quyết tốt chính sách cho người lao động.

Năm là, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để phát sinh tranh chấp, lấn chiếm; cơ bản hoàn thành việc bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý; phấn đấu 95% số điểm đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch doanh trại cơ quan Tổng cục; triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt; tiếp tục khai thác, triển khai các dự án công trình nước sạch, cải tạo, nâng cấp doanh trại, nhà xưởng xuống cấp.

Sáu là, tích cực khai thác, tạo nguồn và bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tổng cục; tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác quản lý, sử dụng xăng dầu, vật tư xe máy; chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng, đăng ký, đăng kiểm, thanh xử lý vật tư xe máy. Tiếp tục thực hiện việc gắn hệ thống định vị GPRS đối với 100% xe tải. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông, quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả các trường hợp tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, ngành Hậu cần Tổng cục CNQP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng bảo đảm vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ bộ đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận…”.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐẮC HẢI

Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: