Tin tổng hợp

CNQP&KT - Là tờ tạp chí ngành có uy tín, Tạp chí CNQP và Kinh tế được phát hành rộng rãi trong toàn quân. Đã nhiều năm cộng tác và cũng là bạn đọc thường xuyên của Tạp chí, tôi có thể khẳng định rằng, những bài viết trên Tạp chí có chất lượng tốt, tính khoa học và thực tiễn cao, được nhiều bạn đọc và các nhà nghiên cứu quan tâm.

Tạp chí đã trở thành “người bạn thân thiết” của nhiều nhà giáo, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, trong đó có bản thân tôi. Trên thực tế, với sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên là cán bộ quản lý, nhà khoa học, nhà giáo ở các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, nên các bài viết đăng tải trên Tạp chí đa dạng, phong phú, liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo.

Đại tá, TS. Hoàng Văn Phai

Cụ thể, trên mỗi số Tạp chí đều có những bài viết mang tính định hướng, chỉ đạo chiến lược của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Với tư duy, lập luận sắc sảo, nhạy bén, sát đúng với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và phát triển ngành CNQP… các bài viết đã cung cấp thông tin, dự báo những vấn đề vừa có tính chiến lược, vừa đề cập đến lĩnh vực cụ thể mà dư luận quan tâm. Các bài viết trên Tạp chí đã mang đến một bức tranh tổng quát, góp phần cung cấp những cơ sở, luận cứ khoa học toàn diện, sâu sắc hơn về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tính quy luật của các hiện tượng kinh tế, chiến tranh, quân sự, quốc phòng và xây dựng, phát triển nền CNQP Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những bất cập và vấn đề nảy sinh trong xây dựng, phát triển CNQP ở nước ta hiện nay. Đây là một trong những nguồn thông tin giá trị giúp tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quản lý, hoạch định chính sách xây dựng và phát triển CNQP Việt Nam thời gian tới.

 Tôi cũng rất ấn tượng với Tạp chí bởi đã cung cấp thông tin liên quan đến thực tiễn, kinh nghiệm hoạt động quân sự, quốc phòng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, chuyên mục “Nghiên cứu - Trao đổi” và “Thực tiễn - Kinh nghiệm” đã tập trung phản ánh kết quả hoạt động trên nhiều lĩnh vực của ngành CNQP, những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp về các vấn đề đó. Việc tiếp cận khoa học các vấn đề trên đã gợi mở các nội dung nghiên cứu tiếp theo và có sự vận dụng sang các ngành, lĩnh vực khác, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị xây dựng kinh tế trong toàn quân. Một điểm nổi bật nữa đó là, trong các số Xuân phát hành đầu năm, Ban biên tập Tạp chí đã bình chọn những dấu ấn, sự kiện tiêu biểu trong năm của ngành CNQP, giúp bạn đọc có nhìn nhận tổng quát hơn về các hoạt động của ngành CNQP trong năm.

 Được biết, Tạp chí là cơ quan ngôn luận uy tín để đăng tải, công bố đề tài khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Quân đội. Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xác định trong danh mục Tạp chí tính điểm của ngành Khoa học quân sự. Do đó, Tạp chí là một trong những cơ quan ngôn luận uy tín để các cán bộ tại các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà giáo, nghiên cứu sinh công bố các bài báo khoa học - sản phẩm nghiên cứu của mình. Có thể khẳng định, những năm qua, Tạp chí đã có đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo trong và ngoài Quân đội. Ngược lại, chính đội ngũ này đã góp phần bảo đảm chuẩn mực, tính khoa học, minh bạch trong nghiên cứu, tạo cơ sở nâng cao chất lượng Tạp chí. Là một trong những cộng tác viên lâu năm, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của Tạp chí. Ban biên tập Tạp chí luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên và gợi mở nhiều hướng nghiên cứu, vấn đề mới giúp tôi tự tin, gắn bó và đam mê nghiên cứu hơn.

Với những cố gắng, nỗ lực của Ban biên tập trong việc nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tin tưởng rằng, Tạp chí CNQP và Kinh tế sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, để ấn phẩm thực sự hữu ích với bạn đọc, trong đó có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào  như chúng tôi.

Đại tá, TS. HOÀNG VĂN PHAI

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: