Tin tổng hợp

CNQP&KT - Phòng Thông tấn - Báo chí là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác báo chí, thông tấn quân sự và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại quốc phòng trong Quân đội.

Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng, những năm qua công tác báo chí trong Quân đội nói chung và công tác tuyên truyền báo chí nói riêng có sự phát triển vượt bậc về chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ khác. Đóng góp vào thành công đó, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Tạp chí CNQP và Kinh tế đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền trong toàn quân nói chung và ngành CNQP nói riêng.

Đại tá, Nhà báo Đỗ Xuân Trường

Trong xu hướng phát triển và hội nhập của báo chí hiện đại, nếu các cơ quan báo chí không tự đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức ấn phẩm, thì rất dễ bị tụt hậu, ít nhận được sự quan tâm của người đọc, dẫn tới hiệu quả thông tin tuyên truyền không cao. Tôi cho rằng, với nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên qua 45 năm xây dựng, phát triển, Tạp chí CNQP và Kinh tế đã tạo được dấu ấn riêng về chất lượng nội dung và có bước đột phá về hình thức trình bày, hiện là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu trong Quân đội. Những năm qua, Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chủ trương, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí. Nhờ đó, công tác tuyên truyền trên Tạp chí luôn đúng định hướng chính trị, thiết thực, hữu ích, không để xảy ra sai sót thông tin, tạo được ấn tượng tốt đối với bạn đọc.

Có thể khẳng định, với sắc thái riêng của một cơ quan tuyên truyền về ngành sản xuất vũ khí và Quân đội xây dựng kinh tế, Tạp chí CNQP và Kinh tế đã tích cực, chủ động tuyên truyền sâu rộng hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế của ngành CNQP Việt Nam. Các số luôn bảo đảm tính cân đối về cơ cấu bài lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với hệ bài nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt; phân tích, luận giải làm rõ nhiều vấn đề mới về xây dựng, phát triển ngành CNQP Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội; đồng thời, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chức năng tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của Quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Tạp chí là một trong những cơ quan báo chí trong Quân đội tích cực, chủ động đăng tải nhiều bài viết đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa... Nhiều bài viết đã được các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội khai thác, sử dụng và lan tỏa trên không gian mạng, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội. Với những đóng góp và thành tích đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho Tạp chí CNQP và Kinh tế về những thành tích xuất sắc trong 5 năm 2015 - 2020. Đồng thời, năm 2019, Tạp chí là một trong số không nhiều các cơ quan báo chí Quân đội được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong thời gian tới, theo chúng tôi, Tạp chí cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là tuyên truyền về xây dựng, phát triển ngành CNQP Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tích cực tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm quốc phòng và kinh tế do các doanh nghiệp quân đội sản xuất; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, thực hiện chất lượng, hiệu quả Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được trong 45 năm xây dựng và phát triển, tin tưởng rằng Tạp chí CNQP và Kinh tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí có uy tín của Quân đội và của ngành CNQP Việt Nam.

Đại tá, Nhà báo ĐỖ XUÂN TRƯỜNG

Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị)

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: