Tin tổng hợp

CNQP&KT - Đến thời điểm đầu tháng 7/2020, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể khẳng định, các tổ chức đảng từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở đều tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ.

TẬP TRUNG DÂN CHỦ, PHÁT HUY TRÍ TUỆ

Thực hiện Chỉ thị số 747 ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn số 2088/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP đã ban hành Chỉ thị số 1168-CT/ĐU về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục cũng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch đến các cấp ủy trực thuộc. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch đại hội và triển khai thực hiện, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội và tổ chức thông qua theo đúng quy định. Đối với cấp trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã trực tiếp thông qua Đề án đại hội của tất cả tổ chức đảng trực thuộc.

Thủ trưởng Tổng cục CNQP và các đại biểu xem bảng biểu kết quả sản xuất - kinh doanh trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Z111 nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: KIM THANH

Đúng như chương trình đã đề ra, thời gian đại hội diễn ra trong 1,5 ngày, gồm các nội dung: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy; thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng cục CNQP, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X. Đảng bộ Z183 (cấp cơ sở) và Đảng bộ Z115 (cấp trên cơ sở) được Đảng ủy Tổng cục CNQP chọn tổ chức đại hội làm trước để các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục rút kinh nghiệm. Gánh vác trọng trách và cũng là niềm vinh dự, tự hào, Đảng bộ Z183 và Đảng bộ Z115 đều tập trung khắc phục mọi khó khăn trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội. Đối với Đảng bộ Z183, thời điểm tổ chức đại hội làm trước đúng vào những ngày cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nên trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ủy Nhà máy cũng phải giản tiện một số mặt và tuân thủ chặt chẽ các quy định, như: không tổ chức ăn tập trung, đo thân nhiệt tất cả đại biểu và khách mời, 100% đại biểu đeo khẩu trang dự đại hội, các địa điểm tiện lợi, dễ quan sát, đều có nước sát khuẩn rửa tay... Còn ở Đảng bộ Z115, sự chỉn chu của đảng bộ tổ chức đại hội “điểm” thể hiện rõ nét từ khâu trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu đến tiến hành đại hội. Theo thông tin từ lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z115, quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, cấp ủy Nhà máy, đặc biệt là đồng chí Bí thư và Phó bí thư đã “nhóm họp” nhiều lần để rà soát mọi khâu, kiểm tra mọi mặt, đảm bảo đại hội diễn ra đúng nội dung, chương trình, tránh sự cố phát sinh.

Tranh cổ động trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Z115. Ảnh:HƯƠNG LÊ

Trực tiếp tham dự hai đại hội làm trước và đại hội của các đảng bộ, chúng tôi nhận thấy, điểm chung nổi bật là các văn kiện trình đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được các cấp ủy chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục hợp lý. Có thể nói, báo cáo chính trị đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với mọi mặt công tác của đơn vị, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với nhiều điểm mới, khâu đột phá và các giải pháp thực hiện có tính khả thi cao. Cùng với đó, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành cũng được chuẩn bị nghiêm túc, đúng tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật”, đầy tính cầu thị, được cấp ủy thảo luận và tiếp thu nhiều lần trước khi trình đại hội.

“Kết quả đại hội là sự khẳng định về trách nhiệm chính trị và năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng ủy các cấp và toàn thể đảng viên. Đồng thời có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X”.

(Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP)

Một nội dung tại đại hội cũng được thực hiện đảm bảo chất lượng đó là thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, với những ý kiến có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, đại hội cũng là dịp để mọi người trực tiếp tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chính đơn vị mình. Các tổ chức đảng đều đề cao tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ nên tại “diễn đàn” này, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những việc chưa làm được của nhiệm kỳ cũ và những việc cần đạt được trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, “hiến kế” và thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết cùng tập thể xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

TINH THẦN ĐỔI MỚI

Theo ghi nhận của chúng tôi, một nét đặc biệt và cũng rất quan trọng liên quan đến công tác nhân sự đại hội, đó là, trong nhiệm kỳ 2021-2025, hầu hết các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục có sự “chuyển giao thế hệ”. Cụ thể là, nhân sự cấp ủy (kể cả bí thư và phó bí thư) đa số là những gương mặt mới, trong đó có một số đồng chí được trên điều động về nhận nhiệm vụ tại đơn vị. Nhân tố mới mang đến tinh thần đổi mới và mở ra triển vọng mới cho sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, công tác nhân sự cấp ủy trước và trong đại hội cần được chú trọng và thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của trên. Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Tổng cục, Cục Chính trị rất sâu sát, thường xuyên nắm bắt công tác chuẩn bị và các bước tiến hành đại hội của các tổ chức đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng có sự thay đổi nhân sự cấp ủy. Trên thực tế, một số đồng chí giữ vai trò cán bộ chủ trì đơn vị, doanh nghiệp tuy không phải phát triển từ “nguồn tại chỗ” nhưng đã có khoảng thời gian chứng minh năng lực, trình độ, nên được đại hội tín nhiệm bầu với số phiếu trúng cử cao. Kết quả này cũng góp phần khẳng định, chất lượng công tác cán bộ trong Tổng cục nói chung, công tác nhân sự đại hội nói riêng đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, lựa chọn trúng, đúng cán bộ đủ đức, đủ tài.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Công nghệ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: MINH ANH

Xét tổng thể, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP đã tổ chức đại hội suôn sẻ và thành công, nhưng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những điều chưa thực sự trọn vẹn, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đó là: Ở một số tổ chức đảng, công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch còn lúng túng, thiếu linh hoạt, hợp lý; tổ kiểm phiếu duy trì thiếu nhịp nhàng, khoa học; chất lượng một số ý kiến tham gia thảo luận vào các văn kiện chưa sâu, chưa trúng, nặng về báo cáo kết quả, thiếu đề xuất giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ. Đặc biệt, có tổ chức đảng còn tình trạng phiếu bầu thiếu số lượng, phiếu bầu không hợp lệ, cán bộ chủ trì ở một số phòng chuyên môn quan trọng (Kỹ thuật, KCS, Vật tư...) không trúng cấp ủy, thậm chí có đồng chí dự kiến cơ cấu vào một trong những vị trí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị nhưng không trúng cấp ủy… Kết quả đó đặt ra cho cấp ủy khóa mới những “việc cần làm ngay”, như: chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ổn định đơn vị để tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP đã khép lại, với những dư âm và kết quả tích cực. Có thể, mức độ thành công ở các đảng bộ là khác nhau, nhưng về cơ bản, các đảng bộ đều quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên về việc tổ chức đại hội; huy động mọi tổ chức, lực lượng và điều kiện vật chất tốt nhất để hoàn thành các nội dung, chương trình nghị sự đề ra.  Đúng như ghi nhận của Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP: “Kết quả đại hội là sự khẳng định về trách nhiệm chính trị và năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng ủy các cấp và toàn thể đảng viên. Đồng thời có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X”.

NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: