Tin cơ sở

Thư tòa soạn

28/07/2020 11:02:51 AM

CNQP&KT - 45 năm trước, ngày 4/8/1975, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ký Quyết định số 42/QĐ cho phép xuất bản tờ tin Kỹ thuật - tiếng nói của Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP). Đây là cơ sở pháp lý, có ý nghĩa quan trọng đánh dấu sự ra đời một cơ quan báo chí ngành trong Quân đội. Ngày này đã được lấy là Ngày truyền thống của Tạp chí CNQP và Kinh tế.

45 năm qua là hành trình nhiều gian khó, được viết nên bằng nhiệt huyết và những cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tòa soạn. Kỷ niệm Ngày truyền thống Tạp chí CNQP và Kinh tế là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, ghi nhớ, tri ân các thế hệ và củng cố thêm niềm tin, rèn luyện thêm ý chí, xác định thêm trách nhiệm trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của ngành CNQP và Quân đội.

Trong chặng đường vững bước đi lên, Tạp chí CNQP và Kinh tế luôn nhận được sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và Hội đồng chỉ đạo Tạp chí. Cùng với đó, Tạp chí cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội; các cộng tác viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các đồng nghiệp ở cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Ban biên tập trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, ủng hộ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các đơn vị và sự cộng tác của các cộng tác viên và đồng nghiệp, để Tạp chí CNQP và Kinh tế không ngừng phát triển lớn mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và các cơ quan liên quan, bắt đầu từ số 4/2020, Tạp chí CNQP và Kinh tế sử dụng măng séc mới, bảo đảm tính kế thừa, dễ nhận diện và phù hợp hơn với xu thế phát triển.

Trân trọng!

                                                                                   BAN BIÊN TẬP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: