Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là chỉ đạo của Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), tại Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020, được Tổng cục CNQP tổ chức vào sáng 14/7.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP đã phối hợp, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tổ chức tốt Hội nghị Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, an ninh; hoàn thành dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị; chuẩn bị các nội dung để tổ chức tổng kết thực hiện Pháp lệnh CNQP. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư và có một số dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả. Triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; trong đó, giá trị sản xuất đạt 45,7% kế hoạch năm; doanh thu đạt 41% kế hoạch năm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Tổng cục CNQP vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh; chính trị, tư tưởng toàn Tổng cục ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng cục CNQP xác định hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là: Tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai Quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu chế thử, sản xuất của Tổng cục và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và trong giai đoạn tiếp theo. Ghi nhận các kiến nghị đề xuất và kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh, nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị nói riêng và Tổng cục nói chung cần xác định rõ thuận lợi, khó khăn và cả những hạn chế, yếu kém để có các chủ trương, giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nêu cao vai trò, trách nhiệm dẫn dắt đơn vị đoàn kết, thống nhất; đổi mới tư duy, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết tồn đọng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai toàn diện các nhiệm vụ năm 2020 và cuối nhiệm kỳ 2016-2020.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - MINH TUẤN

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: