Tin hoạt động

CNQP&KT- Trong 2 ngày 25 và 26/6, Đảng bộ Z111 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội được tiến hành với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, phát triển”.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nhà máy Z111 đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) tăng trưởng khá (tổng doanh thu 5 năm tăng 94,8%). Nhiệm vụ sản xuất quốc phòng được triển khai linh hoạt, đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng sản phẩm; sản xuất kinh tế có bước phát triển; xuất khẩu sản phẩm từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, bước đầu đạt được kết quả khả quan, tạo tiền đề cho phát triển lâu dài. Việc làm, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục được cải thiệnvới thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 61,6% so với năm 2015. Các dự án đầu tư được triển khai chặt chẽ, đúng mục đích. Đặc biệt, Nhà máy đã làm chủ hoàn toàn công nghệ và khai thác, sử dụng có hiệu quả dây chuyền sản xuất súng bộ binh mới được đầu tư. Bên cạnh đó, các khâu quản lý được thực hiện đồng bộ; công tác quản trị doanh nghiệp có nhiều chuyển biến, tiến bộ; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Z111 nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Nhà máy xác định mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động SXKD. Nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm quốc phòng mới phù hợp với năng lực thiết bị hiện có; chú trọng cho nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm; ứng dụng các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quản lý và nghiên cứu chế tạo vũ khí, trang bị; phấn đấu mức tăng trưởng về giá trị doanh thu, nộp ngân sách bình quân tăng từ 6%/năm trở lên; giá trị tăng thêm tăng trên 5%/năm; lợi nhuận bình quân tăng trên 5,3%; thu nhập bình quân trên 16,3 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, đã biểu dương những thành tích Đảng bộ Z111 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Nhà máy cần quán triệt những quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về xây dựng và phát triển CNQP, nhất là Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trịvề xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Cùng với đó, Đảng ủy Nhà máy cần triển khai thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: