Tin hoạt động

CNQP&KT- Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 19-20/6, với sự tham dự của 100 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tham mưu. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP.

Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo”, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ V. Theo đó, 5 năm qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã lãnh đạo các cơ quan hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nổi bật là: Hoàn thành tốt việc xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch về xây dựng và phát triển CNQP; kiện toàn tổ chức lực lượng CNQP… Tham mưu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư, phát triển được một số sản phẩm quốc phòng mới; đẩy mạnh sản xuất kinh tế, nhất là sản phẩm xuất khẩu; các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Tổng cục tăng trưởng khá. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt công tác được triển khai tích cực, bài bản, có hiệu quả… Từ những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tham mưu xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng các cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tham mưu có hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển CNQP hiện đại theo hướng tự chủ, tự cường, lưỡng dụng và hội nhập, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước…

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, khẳng định: Đảng bộ Bộ Tham mưu đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ Bộ Tham mưu cần tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, xây dựng Bộ Tham mưu và các cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là cơ quan trung tâm tham mưu chiến lược toàn diện của Tổng cục CNQP. Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Tham mưu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 15 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: