Tin cơ sở

CNQP&KT - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII, Đảng bộ Z125 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Z125 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6, với sự tham gia của 115 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ Nhà máy.

Theo thông tin tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Z125 đã lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sản xuất quốc phòng bằng ngân sách đặc biệt hằng năm; sản xuất kinh tế tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thu hồi công nợ, quỹ khen thưởng phúc lợi có số dư; công tác kỹ thuật công nghệ, vật tư chuyển biến tốt; việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện tích cực. Tính bình quân trong 5 năm qua, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng cao hơn so với giai đoạn 2010-2015. Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Nhà máy Z125 cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, mục tiêu chủ yếu Đảng ủy Z125 xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành 100% các nhiệm vụ sản xuất quốc phòng đảm bảo chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối; phấn đấu phát triển thêm 2 đến 3 sản phẩm quốc phòng mới đưa vào sản xuất. Sản xuất kinh tế đảm bảo có sự chọn lọc và hiệu quả; phấn đấu mức tăng trưởng bình quân về doanh thu, giá trị tăng thêm, nộp ngân sách đạt trên 10%/năm…

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Z125 nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đã biểu dương sự nỗ lực vượt khó của Đảng ủy, tập thể Nhà máy Z125 trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng nhấn mạnh: Đảng ủy Nhà máy cần tiếp tục đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng để khắc phục mọi khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh và từng bước phát triển đi lên. Để đạt được mục tiêu, Z125 phải rà soát lại công nghệ sản xuất sản phẩm quốc phòng, nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh tế; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới; giải quyết các khó khăn về tài chính, vật tư; chấn chỉnh các mặt công tác, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị…

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ Z125 cũng đã bầu được 13 Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 5 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: