Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục CNQP.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) Đảng ủy Tổng cục và các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; phát huy sức mạnh đồng bộ của các tổ chức, các lực lượng trong toàn Tổng cục tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động đấu tranh trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận; thông tin, tuyên truyền; văn hóa, văn học nghệ thuật và trên lĩnh vực báo chí xuất bản, thông tin mạng. Đến nay,100% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục đã có trang, nhóm hoạt động trên không gian mạng, với nhiều nội dung, biện pháp hiệu quả, chất lượng tốt, như: phát triển được nhiều thành viên đối với trang, nhóm; đăng tải nhiều bài viết có nội dung bổ ích, thiết thực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

Định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục xác định tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các mặt trận trong tổ chức đấu tranh, đáp ứng yêu cầu đồng bộ, bài bản, chuyên sâu, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 đã có ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp để tổ chức hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường các bài viết chính thống, mang tính chỉ đạo, định hướng cao; quan tâm việc kiểm soát, kiểm duyệt các thông tin nhạy cảm; nâng cao chất lượng các bài viết và sự sinh động trên các trang, nhóm hoạt động; chú ý phát triển mạng lưới đấu tranh cả trong và ngoài không gian mạng; tiếp tục nâng cao hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ đấu tranh trên không gian mạng…

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục CNQP, đã biểu dương những kết quả trong thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục, nhất là việc xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện Web Tổng cục và Trang Tạp chí CNQP&Kinh tế điện tử, mở rộng các trang, nhóm trên không gian mạng. Đồng chí Chính ủy Tổng cục cũng lưu ý, trong thời gian tới, việc đăng tải thông tin trên các trang chính thống cần lựa chọn kỹ, tránh lộ lọt các nội dung liên quan đến bí mật quân sự. Đặc biệt, cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản trị mạng, đưa hoạt động đấu tranh trên không gian mạng ngày càng thực chất và hiệu quả.

Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tổng cục CNQP cũng đã thống nhất với đề xuất của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về việc khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có Tạp chí CNQP& Kinh tế.

 Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: