Tin hoạt động

CNQP&KT - Trong 2 ngày 9-10/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Hậu cần (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo Đại hội.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nổi bật là đã lãnh đạo tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn và bảo đảm hậu cần đối với các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác doanh trại, quân y, quân nhu, xăng xe vận tải, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực; điều kiện làm việc, cảnh quan môi trường của cơ quan và các đơn vị được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 98,5%. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai có nền nếp, đúng quy định. Đảng bộ Cục luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hậu cần xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Cục Hậu cần vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng ngành, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, khẳng định: Đảng bộ Cục Hậu cần đã nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, do vậy, các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục cũng phân tích những khó khăn, thách thức đối với Đảng bộ Cục Hậu cần trong nhiệm kỳ tới; đồng thời yêu cầu Đảng bộ Cục phải tiếp tục xác định rõ đặc điểm tình hình và chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch thực hiện sát, đúng. Cùng với việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, cần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng ủy Cục, đảm bảo nguyên tắc và phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là khâu đột phá trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Cục cần tập trung lãnh đạo, tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: