Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tại Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong hai ngày mùng 3 và 4/6, tại Hà Nội.

Dự Đại hội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Chính trị.

            Theo thông tin tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo Cục Chính trị, Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục và Tạp chí CNQP&Kinh tế hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tích cực, có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); giữ vững và tạo sự ổn định về chính trị trong toàn Tổng cục. Hằng năm, kết quả hoạt động CTĐ, CTCT; công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ Tổng cục được cấp trên xếp loại tốt; Tạp chí CNQP&Kinh tế được cơ quan quản lý báo chí cấp trên đánh giá là một trong những tạp chí chuyên ngành hàng đầu trong Quân đội. 5 năm qua, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, Cục Chính trị, Cơ quan UBKT và Tạp chí đều được cấp trên khen thưởng.

Biểu quyết tại Đại hội.

            Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Cục Chính trị xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Cục Chính trị, Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục, Tạp chí CNQP&Kinh tế vững mạnh toàn diện.

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, khẳng định: Đảng bộ Cục Chính trị đã huy động sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng chí Chính ủy Tổng cục cũng chỉ rõ, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Cục Chính trị trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi Đảng ủy Cục Chính trị phải có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, trong đó cần tập trung lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Tổng cục các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục, Tạp chí CNQP&Kinh tế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, phải chú trọng duy trì nền nếp, kỷ luật, chế độ công tác; củng cố, kiện toàn biên chế tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về công tác xây dựng Đảng bộ, tập trung đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện của cấp ủy, chi bộ…

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

            Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị đã hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

            Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - MINH TUẤN

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: