Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 19/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Công nghệ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra, với sự tham gia của 90 đại biểu, đại diện cho hơn 200 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạng tiêu biểu; xây dựng Viện Công nghệ trở thành Viện nghiên cứu hàng đầu về nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ chế tạo các loại vũ khí, khí tài trang bị cho Quân đội”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Công nghệ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, xem các sản phẩm do Viện Công nghệ nghiên cứu chế tạo, trưng bày tại Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là công tác nghiên cứu khoa học đã bám sát các đề án, chương trình, từng bước đáp ứng với nhu cầu, nhiệm vụ sản xuất quốc phòng của các nhà máy. Viện đã triển khai thực hiện 47 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ (tăng 30% so với nhiệm kỳ trước); có 5 sản phẩm nghiên cứu được đưa vào sản xuất loạt “O” và áp dụng cho sản xuất. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, Viện đã mở mới và triển khai 41 đề tài cấp cơ sở sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị. Đối với công tác tư vấn, tham gia triển khai các dự án, nhiệm kỳ qua, Viện đã thực hiện 30 dự án trong và ngoài Quân đội, tăng 50% so với nhiệm kỳ trước… Từ kết quả đó, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ Viện Công nghệ xác định cụ thể là: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - công nghệ; phấn đấu đến năm 2025, Viện cơ bản làm chủ được công nghệ chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng một số chủng loại vũ khí công nghệ cao. Đẩy mạnh dịch vụ khoa học công nghệ và kinh tế, từng bước định hình sản phẩm truyền thống tạo doanh thu ổn định, phấn đấu mức tăng trưởng từ 6-8%/năm. Xây dựng Đảng bộ Viện thực sự vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập thể đồng thuận, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Viện Công nghệ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu Đảng bộ Viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về xây dựng và phát triển CNQP; từ đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ kịp thời, có hiệu quả yêu cầu về bảo đảm trang bị, kỹ thuật phục vụ sản xuất quốc phòng. Đặc biệt, Viện cần nghiên cứu ứng dụng các thành tựu mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật tư phục vụ sản xuất quốc phòng. Cùng với đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, gắn bó xây dựng đơn vị…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Công nghệ đã thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, với 11 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: