Tin hoạt động

CNQP&KT- Trong hai ngày 14-15/5, đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) do Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục, dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy - chữa cháy và khoa học công nghệ tại các 3 nhà máy quốc phòng gồm: Z175, Z143, Z115.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế mặt bằng công nghệ, dây chuyền sản xuất, hệ thống phòng cháy - chữa cháy (PCCC) và công tác khoa học công nghệ tại các đơn vị.

Tại Z175, qua kiểm tra cho thấy Nhà máy luôn xác định việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhà máy đã chấp hành nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Quân đội và chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục về tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; thường xuyên quan tâm đầu tư cải tạo nhà xưởng sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. Cùng với đó, Nhà máy đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp; ban hành các quy định kỹ thuật an toàn trên từng công đoạn sản xuất. Ở các vị trí, khu vực nguy hiểm đều có các biển cảnh báo, biển cấm, biển chỉ dẫn… Trong nhiều năm qua, Nhà máy không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và không có người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, đơn vị phát triển bền vững.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, kiểm tra quy trình sản xuất sản phẩm tại Nhà máy Z175

 Tại Nhà máy Z143, Đoàn kiểm tra xác định đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn về công tác PCCC. Năm 2019 vừa qua, đơn vị đã tổ chức huấn luyện PCCC cho 210 người; tổ chức khắc phục xong cơ bản các tồn tại về bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, đơn vị không xảy ra trường hợp bị tai nạn lao động và không có trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp.

Còn tại Nhà máy Z115, qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên đến từng tổ, nhóm sản xuất, hoạt động hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Xung quanh nhà kho, nhà xưởng đều được bố trí các bể nước, bể cát, họng nước, dụng cụ cứu hỏa theo quy định. Việc bố trí, sắp xếp trong các nhà kho đảm bảo khoảng cách an toàn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Nhà máy không xảy ra tai nạn lao động, không có người mắc bệnh nghề nghiệp. Nhà máy cũng đã thực hiện được 5 đề tài, có 300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động nắm chắc các quy định về an toàn lao động, nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn lao động; thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn trong sản xuất; thường xuyên kiểm tra phương tiện PCCC. Các đơn vị cũng cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại đã được phát hiện; đồng thời, tích cực phát huy các dây chuyền sản xuất hiện có, mới được đầu tư, nâng cấp để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhất là sản phẩm kinh tế xuất khẩu, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                      Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: