Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 5/6, Đảng ủy Nhà máy Z121 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2014- 2019). Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã góp phần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong toàn Nhà máy; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng năm có mức tăng trưởng ổn định. Trong đó, giá trị doanh thu tăng từ 976 tỷ đồng năm 2014 lên 1.310 tỷ năm 2018; thu nhập bình quân tăng từ 8 triệu đồng/người/tháng lên 11 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, từ năm 2014 - 2018, Nhà máy đã triển khai thực hiện 72 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 38 đề tài cấp Tổng cục CNQP được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong sản xuất; thực hiện 1.293 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 12 tỷ đồng. Với kết quả đó, từ năm 2014 – 2019, Nhà máy có 13 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 655 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua.


Đại tá Nguyễn Thanh Bách, Giám đốc Nhà máy Z121, trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2014 – 2019).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP biểu dương những thành tích Nhà máy Z121 đã đạt được trong 5 qua; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Nhà máy Z121 cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; tiếp tục mở rộng, phát triển các mô hình mới, cách làm sáng tạo; đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                               Tin, ảnh: Tuấn Minh

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: