Tin cơ sở

CNQP&KT - Đó là đánh giá khái quát của Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua khối dự toán, được tổ chức tại Kho 602 vào chiều 22/10.

Theo báo cáo trung tâm của Cụm thi đua, năm 2019, phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm (gồm Viện Vũ khí, Viện Công nghệ, Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ, Viện Thiết kế tàu quân sự, Kho K752, Kho K602 và Trường Cao đẳng CNQP) đã được triển khai đồng bộ, với hình thức phong phú, gắn với đặc thù và nhiệm vụ của từng đơn vị. Nổi bật là, các viện nghiên cứu đã triển khai thực hiện 118 đề tài, nhiệm vụ các cấp; hai kho làm tốt công tác bảo quản, xuất - nhập kho hàng chục nghìn tấn vật tư, hàng hóa; Trường Cao đẳng CNQP tổ chức đào tạo cho các đối tượng học viên theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, được Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các đơn vị trong Cụm thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm công tác nên hoạt động thi đua luôn bám sát nội dung, kế hoạch, được các tập thể, cá nhân tích cực tham gia.


Trao Cờ đơn vị Cụm trưởng năm 2020 giữa Kho K602 và Trường Cao đẳng CNQP.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục khẳng định, tính đến thời điểm này, các đơn vị dự toán đã hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua năm 2019 với nhiều thành tích nổi bật. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp, tập trung khắc phục những tồn tại; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất quốc phòng; xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: