Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 25/10, tại Phú Thọ, Nhà máy Z121 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Phó trưởng Ban Chỉ đạo 50 Tổng cục CNQP, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Nhà máy, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 Nhà máy Z121 trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

5 năm qua, Cuộc vận động 50 đã được Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z121 quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạothực hiện tốt các nội dung, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mục tiêu của Cuộc vận động đã được cụ thể hóa vào từng lĩnh vực công tác với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhà máy đã thực hiện tốt cả 4 mục tiêu của Cuộc vận động. Cụ thể, Nhà máy thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, ban hành các quy định về quản lý thiết bị; duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tiến hành kiểm định 100%  máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; bảo dưỡng định kỳ 3.034 lượt thiết bị; đại tu, trùng tu 137 thiết bị; thiết kế, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật (điện, nhiệt, nước, thông gió, điều hòa…) cho 30 nhà xưởng sản xuất; cấp giấy chứng nhận sử dụng thiết bị cho 2.605 công nhân. Ngoài ra, Nhà máy đã tổ chức 10 lớp huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho 8.360 lượt người; huấn luyện cấp thẻ an toàn cho 12.480 lượt người; huấn luyện và đề nghị Tổng cục CNQP cấp giấy chứng nhận sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho 3.823 lượt người; tổ chức học tập, tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho trên 28.000 lượt người; kiểm tra 21.000 lượt chấp hành quy định của người đi xe máy và kiểm định 735 lượt xe quân sự. Từ năm 2015 đến nay, Nhà máy luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, vận chuyển; an toàn trong khai thác sử dụng công nghệ thông tin và an toàn giao thông. Nhà máy cũng đã hoàn thành 59 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (trong đó có 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 30 đề tài cấp Tổng cục); có 1.082 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.


Ký kết thi đua giữa các đơn vị trong Nhà máy thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025.

Trong thời gian tới, Nhà máy Z121 xác định tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là sản xuất các sản phẩm quốc phòng với chất lượng ngày càng cao, tin cậy, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, xây dựng Nhà máy phát triển bền vững. Quản lý tốt máy móc, thiết bị, nhất là các thiết bị đặc biệt, đặc chủng, có độ phức tạp cao, các thiết bị điều khiển kỹ thuật số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thiết bị. Tổ chức huấn luyện, đào tạo cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là công nhân thực hành trên máy nhằm nâng cao khả năng làm chủ thiết bị công nghệ, khai thác tối đa tính năng kỹ thuật của máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phấn đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin và an toàn giao thông.

Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: