Tin cơ sở

CNQP&KT – Sáng 1/11, Nhà máy Z195 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019.

5 năm qua, Nhà máy Z195 đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động 50, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhà máy thường xuyên rà soát, bản hành các văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thiết bị sản xuất, như sổ thống kê, quản lý máy móc thiết bị, quy trình công nghệ bảo quản, bảo dưỡng thiết bị... Qua đó, nắm chắc số lượng, chất lượng, tính đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật. Nhà máy đã bảo dưỡng được trên 600 thiết bị, hệ thống; sửa chữa được gần 500 máy móc thiết bị các loại; huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và đào tạo lại cho 271 công nhân. Nhà máy cũng đã có 152 công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng. Trong đó, nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị kinh tế, giá trị sử dụng cao, hiệu quả, như đề tài: Nghiên cứu chế tạo thuốc phóng PC-120; nghiên cứu chế tạo và sản xuất loạt “0” thuốc phóng 2/1TH; nghiên cứu cải tạo máy cắt thuốc phóng NDT; thay thế màn hình giám sát, vận hành máy nén khí C101 bằng máy tính PC... Đặc biệt, là nhà máy sản xuất quốc phòng nên nguyên tắc “không an toàn thì không sản xuất” được quán triệt và trở thành ý thức sinh tồn, là trách nhiệm của mỗi người lao động. Bên cạnh đó, Nhà máy thực hiện quản lý chặt chẽ các dây chuyền sản xuất; quy định sử dụng mạng internet; an toàn trong tham gia giao thông.

Đại tá Lê Thanh Yên, Giám đốc Nhà máy Z195 tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Trong thời gian tới, Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động 50. Cụ thể là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; gắn Cuộc vận động với thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục và Nhà máy về công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác...; tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Cuộc vận động đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tích cực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động; tăng cường áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất...

Tin, ảnh: MAI PHƯƠNG

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: