Tin cơ sở

CNQP&KT – Chiều ngày 1/11, tại Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019, Nhà máy Z115 đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Trong 5 năm qua, Nhà máy Z115 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động 50. Đặc biệt, Nhà máy đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều hình thức như tổ chức học tập, tuyên truyền bằng các khẩu hiệu, pano -áp phích. Các nội dung của Cuộc vận động như: tiết kiệm, an toàn, vệ sinh lao động, quản lý trang thiết bị, vật tư, kỹ thuật được xác định rõ và giao chỉ tiêu cụ thể tới từng phòng, ban, phân xưởng.Các nội dung của Cuộc vận động được gắn thành chỉ tiêu thi đua, khen thưởng hng tháng; là cơ sở để xét khen thưởng, tổng kết, thi đua hng năm cho tập thể, cá nhân và là chỉ tiêu xét nâng lương, nâng bậc, lên quân hàm của cán bộ, công nhân viên.

Đại tá Lê Ngọc Thân, Giám đốc Nhà máy Z115 tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Chính vì vậy, việc thực hiện 4 nội dung Cuộc vận động 50 của Nhà máy đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể: Công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật đã nắm rõ về số lượng, chất lượng, chủng loại; tự trang, tự chế được 50 thiết bị; đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa 1.317 lượt thiết bị phục vụ cho sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, Nhà máy đã đào tạo, thi nâng bậc cho 669 người, trong đó có 231 thợ bậc cao; đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 826 lượt người; huấn luyện, đào tạo an toàn sản xuất vật liệu nổ công nghiệp cho 1.088 lượt người; huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho 740 lượt người; đào tạo nghiệp vụ hóa nổ cho 80 người Nhà máy cũng đã thực hiện 97 đề tài nghiên cứu, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, giá trị làm lợi hơn 23,4 tỷ đồng; có 1.085 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, làm lợi trên 5 tỷ đồng. Đồng thời, Nhà máy luôn quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống ụ chắn nổ, báo cháy tự động, phòng cháy chữa cháy; duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện các nội quy về sử dụng thiết bị, các quy trình, quy phạm về công nghệ và an toàn trong sản xuất và kho tàng. Từ 2015 đến nay, Nhà máy không có vụ việc mất an toàn lao động và an toàn giao thông nghiêm trọng.


Ký kết thi đua giữa các đơn vị trong Nhà máy thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: KIM THANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: