Tin cơ sở

CNQP&KT - Đó là nội dung nổi bật được ghi nhận tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 vừa được Nhà máy Z183 tổ chức. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP); Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Theo Đại tá Vương Chí Toại, Giám đốc Nhà máy Z183, thành viên đoàn chủ tịch Hội nghị: Nhà máy Z183 đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và có đột phá mới. Nổi bật là các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị tăng thêm, lợi nhuận, thu nhập bình quân đạt vượt mức kế hoạch và tăng 20% so với năm 2018. Đặc biệt, nhiệm vụ sản xuất quốc phòng được hoàn thành đảm bảo chất lượng tốt, an toàn, đúng tiến độ; sản xuất kinh tế tăng trưởng khá. Năm 2019, tổng doanh thu của Nhà máy đạt gần 420 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt gần 12 triệu đồng/người/tháng. Hiệu quả từ sản xuất, kinh doanh đã giúp Nhà máy triển khai đầu tư thêm được nhiều thiết bị, hạ tầng nhà xưởng, công trình phúc lợi; qua đó tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Hùng khẳng định: Năm 2019, Nhà máy Z183 đã nỗ lực bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ(được Tổng cục CNQP tặng Cờ thi đua).Đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục cũng yêu cầu, Nhà máy cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm là: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của đơn vị và xác định rõ chức trách, nhiệm vụ; đầu tư mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: