Tin cơ sở

CNQP&KT - Đó là đánh giá của Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020, được Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31 (phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z131) tổ chức vào sáng 4/3.

Cùng dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng. 

        Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Công ty, cho biết: Năm 2019, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong đó, thu nhập bình quân của người lao động vượt so với mức đề ra trong thoả ước lao động tập thể đã ký kết (tăng 61,3%). Công ty cũng đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng khu văn hoá - thể thao; đầu tư thêm trang, thiết bị và khai thác có hiệu quả khu vật lý trị liệu góp phần bảo đảm sức khoẻ của người lao động (tỷ lệ quân số khoẻ đạt 98,9%).  Với kết quả trên, liên tục trong 3 năm (2017, 2018, 2019), Công ty đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động và được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, khẳng định: Báo cáo trung tâm đã thể hiện rõ những nỗ lực của Công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công ty Cơ điện và vật liệu nổ 31 xứng đáng là "Doanh nghiệp vì người lao động". Đồng chí Phó Chính uỷ Tổng cục cũng yêu cầu, Công ty cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để người lao động nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, làm tốt đề án nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; thực hiện nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tổ chức sản xuất, kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn, phát triển vững chắc cả quốc phòng và kinh tế. 

 

 Thủ trưởng Tổng cục CNQP và các đại biểu chứng kiến ký kết giao ước thi đua. 

      *Sáng cùng ngày, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 cũng đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" gắn với phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2028, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6/3/1949-6/3/2020).

      Nội dung của Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" có quy định rõ đối với tập thể và cá nhân. Cụ thể: Đối với tập thể: Tích cực, chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính; năng động, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng nền CNQP, xây dựng đơn vị vững mạnh, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực. Đối với cá nhân: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ. 

      Nội dung của phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" nêu rõ: Đối với tập thể: Xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vững mạnh toàn diện. Đối với cá nhân: Thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tuỵ, chuyên nghiệp. 

       Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 xác định thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua nhằm tạo nên sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và hoạt động công nhân tại Nhà máy.

      Tại Lễ phát động, dưới sự chứng kiến của Thủ trưởng Tổng cục và các đại biểu, đại diện các tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 đã ký kết giao ước thi đua. 

 Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: