Tin cơ sở

CNQP&KT - Trong 2 ngày 6-7/5, tại Yên Bái, Đảng bộ Z183 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Tổng cục CNQP chọn tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng cục.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Trung tướng Trần Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng cục.

Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Z183 đã tập trung vào các nội dung: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Z183 lần thứ XII và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Z183 khóa XII; thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng cục CNQP, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Z183 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Z183 nêu rõ: Trong 5 năm qua, Đảng bộ Nhà máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện và hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ XII; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, nổi bật là các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị tăng thêm, lợi nhuận, trong đó đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đã đạt cao hơn mức bình quân của Tổng cục CNQP, ở tốp đầu trong cụm thi đua. Nhà máy hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả; sản xuất kinh tế có bước phát triển rõ rệt, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu của Z183. Đây cũng là tiền đề để Đảng bộ Nhà máy xác định mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Z183, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện. Hoàn thành 100% nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; phấn đấu phát triển 2 đến 3 sản phẩm quốc phòng mới; đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm, phấn đấu mức tăng trưởng về doanh thu đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân tăng trên 5%/năm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Z183 đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục CNQP. Trong nhiệm kỳ mới, Nhà máy cần tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là: Nâng cao chất lượng, độ tin cậy của sản phẩm quốc phòng; đảm bảo sản xuất kinh tế phát triển nhanh, vững chắc để cùng với sản xuất quốc phòng thực sự trở thành trụ cột chính trong chiến lược phát triển. Đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Đảng ủy Z183 cần tập trung lãnh đạo đầu tư hiện đại hóa công nghệ, thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng… Đặc biệt, về công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Nhà máy cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Sau Đại hội, kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Đại hội Đảng bộ Z183 đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Z183 thành công tốt đẹp, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và nêu rõ những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức đại hội của các đảng bộ cơ sở thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Các đại biểu dự Đại hội.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.


Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Z183 nhiệm kỳ 2020 -2025.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Z183 (nhiệm kỳ 2020-2025).


Thủ trưởng Tổng cục và các đại biểu xem một số sản phẩm do Nhà máy Z183 sản xuất trưng bày tại Đại hội.


Toàn cảnh đại hội.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - MINH TUẤN

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: