Tin hoạt động

CNQP&KT- Chiều 5/6, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương đã kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đoàn kiểm tra do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương; đại diện Thủ trưởng Thanh tra Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị.

Dự và làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có: Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đại diện các cơ quan trực thuộc Tổng cục.


Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì kiểm tra.

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục CNQP, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục, báo cáo kết quả công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Đảng bộ Tổng cục. Theo đó, Thường vụ, Đảng ủy Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Hệ thống văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được mở rộng; phát huy tốt dân chủ thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Thủ trưởng Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm tổ chức đối thoại dân chủ. Năm 2022 và đầu năm 2023, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức đối thoại trực tiếp 271 lần. Qua đó, lắng nghe ý kiến đóng góp, giải quyết kịp thời thắc mắc, kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và định hướng tư tưởng cho quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau khi nghe thông báo sơ bộ kết luận của đoàn kiểm tra, ý kiến giải trình của Tổng cục CNQP, phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương thành tích Tổng cục CNQP đạt được thời gian vừa qua. Đồng thời đánh giá, Đảng ủy Tổng cục CNQP, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chặt chẽ, đúng quy định và đạt chất lượng tốt. Nhận thức về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động ngày càng được nâng cao. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được chú trọng. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới tác phong công tác, tích cực cải cách hành chính, coi trọng đối thoại dân chủ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Tổng cục CNQP cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu rà soát bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng và phân công của chỉ huy cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, duy trì tốt hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân. Đối với những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Đảng ủy Tổng cục CNQP có biện pháp khắc phục dứt điểm.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP phát biểu tiếp thu ý kiến, nhận xét, chỉ đạo của đoàn kiểm tra.

Tiếp thu ý kiến, nhận xét, chỉ đạo của đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục khẳng định, Đảng ủy Tổng cục CNQP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy hơn nữa dân chủ cơ sở, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

                                                                         Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: