Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 25/3, Nhà máy Z131 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Nhà máy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự đại diện một số cơ quan trực thuộc Tổng cục; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z131 và 148 cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tiêu biểu của Nhà máy.

Báo cáo trung tâm tại đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, tổ chức công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện các mặt hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ có bản lính chính trị vững vàng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề được nâng lên. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; quan tâm, chăm lo cải thiện sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, ĐVCĐ. Giai đoạn 2018-2023, cán bộ, ĐVCĐ Nhà máy đã thực hiện 58 đề tài, nhiệm vụ khoa học kỹ thuật các cấp; 3.451 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, giá trị làm lợi 17,6 tỷ đồng.


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2022, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 và 4 cán bộ, ĐVCĐ được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, văn hóa, nghề  nghiệp cho cán bộ, ĐVCĐ thực sự mấu mực, tiêu biểu. Chủ động tham gia quản lý doanh nghiệp; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ, người lao động. Tổ chức hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.  

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng ghi nhận và chúc mừng những thành tích Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở Z131 cần tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, ‎ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, ĐVCĐ, người lao động; phát huy tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, ĐVCĐ và người lao động; chủ động tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ chính sách và là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng trong toàn đơn vị. 
 


Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 12 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX gồm 10 đồng chí. 

Tin, ảnh: TUẤN LÂM

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: